Bijdragen van deskundigen
100 pages
Nederlandse

Bijdragen van deskundigen

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
100 pages
Nederlandse
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Directoraat-generaal milieubescherming, nucleaire veiligheid en burgerbescherming STADSMILIEU IJ ij dragen van deskundigen EUR 13145 NL ^1 don 76717 -l· STADSMILIEU BIJDRAGEN VAN DESKUNDIGEN GROENBOEK OVER HET STADSMILIEU In verband met de samenstelling van het Groenboek over het stadsmilieu heeft de Commissie van de Europese Gemeen­schappen (Directoraat-generaal XI) een reeks internationale bijeenkomsten georganiseerd die door bestuurders en deskundigen van vele Europese steden zijn bijgewoond en waarvan de resulta­ten uiterst nuttig zijn gebleken. Deze pu-blikatie, waarin verslagen van bijeen­komsten en diverse verhandelingen van deskundigen over specifieke onderwer­pen zijn opgenomen, biedt de gelegen­heid om de in het Groenboek behan­delde thema's nader te bestuderen. STADSMILIEU Bijdragen van deskundigen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN STADSMILIEU £) ij dragen van deskundigen Commissie van de Europese Gemeenschappen r Wetstraat 200 ! "'*' ' --.-"?. Blbtioth. B-1049 Brussel Î ' -lic.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 30
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Exrait

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Directoraat-generaal milieubescherming, nucleaire veiligheid en burgerbescherming
STADSMILIEU
IJ ij dragen
van deskundigen
EUR 13145 NL ^1
don 76717 -l·
STADSMILIEU
BIJDRAGEN VAN DESKUNDIGEN
GROENBOEK OVER HET STADSMILIEU
In verband met de samenstelling van het
Groenboek over het stadsmilieu heeft de
Commissie van de Europese Gemeen­
schappen (Directoraat-generaal XI) een
reeks internationale bijeenkomsten
georganiseerd die door bestuurders en
deskundigen van vele Europese steden
zijn bijgewoond en waarvan de resulta­
ten uiterst nuttig zijn gebleken. Deze pu-
blikatie, waarin verslagen van bijeen­
komsten en diverse verhandelingen van
deskundigen over specifieke onderwer­
pen zijn opgenomen, biedt de gelegen­
heid om de in het Groenboek behan­
delde thema's nader te bestuderen. STADSMILIEU
Bijdragen
van deskundigen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
STADSMILIEU
£) ij dragen
van deskundigen
Commissie van de Europese Gemeenschappen r
Wetstraat 200 ! "'*' ' --.-"?. Blbtioth.
B-1049 Brussel Î ' -
lic./ -ZtA 3555Í
CL Directoraat-generaal
1990 milieubescherming, nucleaire veiligheid en burgerbeschermin« OHD NL
/Yv^réo ^ Uitgegeven door de
COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Directoraat-generaal
telecommunicatie, informatie-industrieën en innovatie
L-2920 Luxemburg
NOTA BENE
Noch de Commissie van de Europese Gemeenschappen, noch
personen die namens haar optreden, zijn verantwoordelijk voor
het gebruik dat eventueel van de hiernavolgende informaties
wordt gemaakt.
Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen
uitgegeven :
ES ISBN 92-826-1796-3
DA ISBN 92-826-1797-1
DE ISBN 92-826-1798-X
GR ISBN 92-826-1799-8
EN ISBN 92-826-1800-5
FR ISBN 92-826-1801-3
IT ISBN 92-826-1802-1
PT ISBN 92-826-1804-8
Bibliografische data bevinden zich aan het einde
van deze publikatie.
Luxemburg : Bureou voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1990
EUR 13145: ISBN 92-826-1803-X Catalogusnummer: CD-NA-13145-NL-C
EUR 12902: ISBN 92-826-1812-9 CD-NB-13145-NL-C
EGKS-EEG-Euratom, Brussel · Luxemburg, 1990
Printed in Belgium INHOUDSOPGAVE
— Bijeenkomsten —
1
13 juni 1989 Brussel
„Verlaten industrieterreinen : het Bicocca-project en
andere soortgelijke projecten in Europa"
1-2 december 1989 Terni
„De Europese ijzer- en staalsteden"
Auteur van de samenvatting : Bernardo Secchi
architect, professor aan de Faculteit architectuur van de
Universiteit van Venetië
19
Leuven Ib-n-li oktober 1989
„De periferie : analyse van een problematiek"
Hilde Heynen, André Loeckx, Marcel Smets Auteurs van de samenvatting :
professoren aan de Katholieke Universiteit Leuven
31
28-29 november 1989 Roma
„Straatmeubilair en openbare groenvoorzieningen"
(Infrastructuur voor de leefbaarheid van de stad)
Auteur van de samenvatting : Ing. Renato Cecilia
directeur van het tijdschrift AU-Arredo Urbano
39
18-20 december 1989 Avignon
24-28 januari 1990 Bremen
„Stadsmilieu en -ontwikkeling"
Vooruitzichten voor een geïntegreerd beleid van de Europese
Gemeenschap
Auteur van de samenvatting : H.E. Williams
Ecotec Research and Consulting Ltd INHOUDSOPGAVE
51
Cortina d'Ampezzo 2-3 maart 1990
„Militaire infrastructuur en ruimtelijke ordening"
Rapporteur : architect Luigi Crimi
beleidsverantwoordelijke van het Ufficio servitù militari
(Bureau militaire erfdienstbaarheden)
Gewest Venetië
— Essays —
1 59
„Verontreiniging in gesloten ruimten of binnenshuis"
Ing. Luca Beltrami Gadola
voorzitter van het consortium In-door-Air-Quality - Italië
69
Gezondheid en de stad
Dr. Vincenzo Calò
chirurg, adviseur van Commissaris Carlo Ripa di Meana
79
Het stadsmilieu in Europa
Vera Squarcialupi
journaliste, ex-lid van het Europese Parlement
87
Enkele kenmerken van de ontwikkeling van bepaalde
Europese steden
René Schoonbrodt
socioloog, expert bij de EEG Bijeenkomsten

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents