40 pages
Norwegian

LEVEVILKAR I EUROPAS BYER

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

VEVILKAR I EURO] BYER Det europæiske Institut til forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene % Denne pjece foreligger også på følgende sprog: EN ISBN 92-825-7054-1 ESN 92-825-7050-9 DE ISBN 92-825-7052-5 GRN 92-825-7053-3 FR ISBN 92-825-6791-5 ITN 92-825-7055-X NL ISBN 92-825-7056-8 PTN 92-825-7057-6 Luxembourg: KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER, 1990 ISBN: 92-825-7051-7 Katalognummer: SY-48-87-315-DA-C © DET EUROPÆISKE INSTITUT TIL FORBEDRING AF LEVE- OG ARBEJDSVILKÅRENE, 1990. Tilladelse til oversættelse eller kopiering skal indhentes hos direktøren for Det europæiske Institut til forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, Loughlinstown House, Shankill, Co. Dublin, Irland. Sats og tryk: Printset & Design Ltd., Dublin Originalsprog: engelsk Printed in Ireland LEVEVILKÅR I EUROPAS BYER Denne pjeceserie er henvendt til politikere, administrator og overordnede medarbejdere i EF-institutioner og central-administrationer, virksomheder og fagforeninger i alle medlemsstater. I pjecerne gives der et resumé af vigtige resultater af instituttets forskningsprojekter. Der peges på områder, der er af særlig betydning på nuværende tidspunkt, og der gives, hvor det skønnes hensigts-mæssigt anbefalinger og retningslinier for udviklingen fremover.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 20
Langue Norwegian
Poids de l'ouvrage 6 Mo