Oversøiske Landes og Territoriers Associering
44 pages
Danish

Oversøiske Landes og Territoriers Associering

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
44 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

OVERSØISKE LANDES OG TERRITORIERS ASSOCIERING OVERSØISKE DEPARTEMENTER SAMLING AF RETSAKTER VIII 1. januar 1984 — 31. december 1984 Rådet for De europæiske Fællesskaber OVERSØISKE LANDES OG TERRITORIERS ASSOCIERING OVERSØISKE DEPARTEMENTER SAMLING AF RETSAKTER VIII 1. januar 1984 — 31. december 1984 De europæiske Fællesskaber — Rådet OLT. OD Samling af retsakter, VIII, 1. januar 1984 — 31. december 1984 Luxembourg : Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer 1985 - 38 s. - 14.8 χ 21.0 cm DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL ISBN 92-824-0204-5 Katalognummer : BX-43-85-402-DA-C Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) ECU 2,24 BFR 100 DKR 18 - 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. del: O L Τ I ­ GRUNDTEKSTER Side Rådets afgørelse 84/471/EØF af 3. oktober 1984 om ændring af afgørelse 80/1186/EØF om de over­søiske landes og territoriers associering med Det europæiske økonomiske Fællesskab (St. Chri­stopher og Nevis samt Brunei) 1) 11 II ­ GENNEMFØRELSESRETSAKTER A. TILTRÆDELSER Rådets afgørelse 84/35/EØF af 23. januar 1984 om midlertidig anvendelse på St. Christopher og Nevis af ordningen ï afgørelse 80/1186/EØF om de oversøiske landes og territoriers asso­ciering med Det europæiske økonomiske Fælles­skab 2) 15 Rådetsforordning (EØF) nr. 2820/84 af 3. ok­tober1984omændring af forordning (EØF) nr.435/80,forsåvidt angår fortegnelserne overAVS­stater,lande og territorier (St. Chri­stopherogNevissamt Brunei) 3~5 161)Jf.endvideres.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 33
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents