Aanbevelingen voor de bepaling van stralingshoeveelheden invallend op constructiematerialen van reactoren

-

Documents
40 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN kernwetenschappen en technologie op het gebied van kernenergie AANBEVELINGEN VOOR DE BEPALING VAN STRALINGSHOEVEELHEDEN INVALLEND OP CONSTRUCTIEMATERIALEN VAN REACTOREN door J.P. GENTHON, B.W. HASENCLEVER, P. MAS, W. SCHNEIDER, S.B. WRIGHT en W.L ZIJP EUR 5274 d, e, f, n BELANGRIJKE MEDEDELING Dit document ¡s gepubliceerd onder auspiciën van de Commissie van de Europese Gemeenschappen. Er wordt op gewezen dat de Commissie van de Europese Gemeenschappen, haar contractpartners of enige namens hen handelende persoon : geenszins garanderen dat de in dit document vervatte mededelingen juist of volledig zijn, noch ervoor kunnen instaan dat het gebruik van enige in dit document vermelde mededeling, uitrusting, methode of procédé, geen inbreuk maakt op de uitsluitende rechten; geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade die eventueel kan voortvloeien uit het gebruik van de mededelingen, uitrustingen, methoden of procédés die in dit document zijn beschreven. Dit rapport wordt verkocht in de verkoopkantoren die op de derde pagina van de omslag zijn vermeld. Dit rapport bevat informatie die is verspreid door de Commissie van de Europese Gemeenschappen op Grond van het Verdrag ter oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 42
Langue Nederlandse
Signaler un problème