//img.uscri.be/pth/1e6262bf91f6258bd4cbd86b4100a06391212c1d
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Euronorm 5-79

De
8 pages
D.C.: 620.178.152.341:669.14 Maart 1979 EURONORM Hardheidsmeting volgens Vickers voor staal 5­79 ce o> tí g < 01 Inhoud o 1 DOEL 4.3 Uitvoering 4.4 Nauwkeurigheid van de meetinrichting 2 BEGINSEL 4.5 Resultaat 3 SYMBOLEN, BEGRIPPEN, AANGEVEN VAN DE HARDHEID OPMERKINGEN 3.1 Symbolen en begrippen BIJLAGE I: Tabellen voor de correctiefactoren voor 3.2 Het aangeven van de hardheid de hardheidswaarden bepaald aan bol­vormige oppervlakken D 4 UITVOERING O O BIJLAGE Π: Tabellen voor de correctiefactoren voor OC 4.1 Meettoestel OL de hardheidswaarden bepaald aan cilin­4.2 Proefstuk drisene oppervlakken rf QJ OJ < Ο. Ζ Ι- Ο- UI w < ■ oc XUI ... Ο Ν 7 Ζ UI 1 DOEL -¡¿ LU O Deze EURONORM geeft de volledige beschrijving voor de hardheidsmeting volgens Vickers voor staal. O'" oíS 2* υω CO LU 2 BEGINSEL z o LU ¡äz 2.1 2< LU > De proef bestaat uit: O vlakte A in mm2 van de blijvende indrukking, die is te LU — het drukken door middel van een belasting F van beschouwen als een rechte piramide met een vierkant een indruklichaam, dat de vorm heeft van een rechte sã grondvlak met een gemiddelde diagonaal en een tophoek piramide met een vierkant grondvlak en een voor­ gelijk aan die van het indruklichaam (figuur 2). De even­èi geschreven tophoek (figuur 1) in een proefstuk; redigheidsfactor bedraagt 0,102. D O LU U — het bepalen van de gemiddelde diagonaal „d" van de blijvende indrukking in het proefstuk na het weg­nemen van de belasting.
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi