//img.uscri.be/pth/2fae7018a3f6f363e518c5c8e637bea8f8163a20
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Euronorm 91-81

De
4 pages
November 1981 D.C.: 669.14-418.25 EURONORM Warmgewalste plaatstroken 91-81 Toleranties op afmetingen, vorm en massa INHOUD TOEPASSINGSGEBIED 5 MASSA DEFINITIES 6 METINGEN 6.1 Breedte TOLERANTIES OP AFMETINGEN 6.2 Dikte 3.1 Breedte 6.3 Dikteverschil over de breedte 6.4 Lengte 3.2 Dikte 6.5 Rechtheid 3.3 Kantigheid 6.6 Vlakheid 3.4 Lengte co Q VORMTOLERANTIES O CC CL 4.1 Rechtheid < < 4.2 Vlakheid 4.3 Haaksheid ZIN LU O ^ _ CO LU < 1 TOEPASSINGSGEBIED > CC z> 700 N/mm2. Toleranties voor plaatstroken met een hoge­Deze EURONORM geldt voor warmgewalste plaatstro­CCI H ken van ongelegeerd, gelegeerd en corrosievast staal met re vloeigrens moeten bij de bestelling worden overeenge­< O een gespecificeerde minimum vloeigrens van ten hoogste komen. LU ui Q Q 11 2 DEFINITIES Q CC o O Voor de definitie van plaatstrook zie EURONORM 79. O cc c o > co O 3 TOLERANTIES OP AFMETINGEN cc ties (klasse I) geleverd worden of met symmetrische tole­3.1 Breedte ranties (klasse II). Bij de bestelling moet worden vermeld De tolerantie op breedte is ± 2 % van de nominale breed­ of toleranties volgens klasse I of II worden vereist. Lagere te, deze zal echter 10 mm niet overschrijden. Bij de be­ tolerantie-waarden kunnen bij de bestelling worden over­stelling kunnen lagere waarden worden overeengekomen. eengekomen. De eisen met betrekking tot de kwaliteit van het opper­3.
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi