Gemeenschappelijke uniforme Richtlijnen voor staal-beton constructies
184 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Gemeenschappelijke uniforme Richtlijnen voor staal-beton constructies

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
184 pages
Nederlandse

Description

Commissie van de Europese Gemeenschappen industrielle processen BOUWKUNDE EN CIVIELE TECHNIEK EUROCODE Nr. 4 GEMEENSCHAPPELIJKE UNIFORME RICHTLIJNEN VOOR STAAL-BETON CONSTRUCTIES Rapport EUR 9886 NL Vergroting van de originele microfiche Commissie van de Europese Gemeenschappen industrielle processen BOUWKUNDE EN CIVIELE TECHNIEK EUROCODE Nr. 4 GEMEENSCHAPPELIJKE UNIFORME RICHTLIJNEN VOOR STAAL-BETON CONSTRUCTIES Rapport opgesteld door: Prof. R.P. JOHNSON, Coventry (UK) Ir. G.H. MATHIEU, Parijs (F) Prof. K. ROIK, Bochum (D) Ir. J.W.B. STARK, Delft/Eindhoven (NL) Directoraat generaal Interne markt en industrie 1985 EUR 9886 NL Uitgegeven door COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Directoraat-generaal Informatiemarkt en Innovatie Bâtiment Jean Monnet LUXEMBOURG NOTA BENE Noch de Commissie van de Europese Gemeenschappen, noch personen, die namens haar optreden, zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat eventueel van de hier navolgende informaties wordt gemaakt De ontwerp-code is alleen bedoeld ter evaluatie en mag niet worden gebruikt als berekeningsgrondslag en/of voor constructiedoeleinden ' EGKS — EEG — EGA, Brüssel-Luxemburg, 1985 - 1 -INHOUD VOORWOORD 9 HOOFDSTUK 1. INLEIDING 19 1.1 ONDERWERPL.2 TOEPASSINGSGEBIED1.3 AANNAMEN 20 1.4 EENHEDEN1.5 SYMBOLEN1.5.1 Algemeen 1.5.2 Maceriaal-onafhankelijke symbolen 1.5.3 Andere niet geometrischen 1.5.4 Geometrische symbolen HOOFDSTUK 2. BASIS VOOR HET ONTWERPEN 25 2.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 222
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Exrait

Commissie van de Europese Gemeenschappen
industrielle processen
BOUWKUNDE EN CIVIELE TECHNIEK
EUROCODE Nr. 4
GEMEENSCHAPPELIJKE UNIFORME RICHTLIJNEN
VOOR STAAL-BETON CONSTRUCTIES
Rapport
EUR 9886 NL
Vergroting van de originele microfiche Commissie van de Europese Gemeenschappen
industrielle processen
BOUWKUNDE EN CIVIELE TECHNIEK
EUROCODE Nr. 4
GEMEENSCHAPPELIJKE UNIFORME RICHTLIJNEN
VOOR STAAL-BETON CONSTRUCTIES
Rapport opgesteld door:
Prof. R.P. JOHNSON, Coventry (UK)
Ir. G.H. MATHIEU, Parijs (F)
Prof. K. ROIK, Bochum (D)
Ir. J.W.B. STARK, Delft/Eindhoven (NL)
Directoraat generaal
Interne markt en industrie
1985 EUR 9886 NL Uitgegeven door
COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Directoraat-generaal
Informatiemarkt en Innovatie
Bâtiment Jean Monnet
LUXEMBOURG
NOTA BENE
Noch de Commissie van de Europese Gemeenschappen, noch personen, die namens
haar optreden, zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat eventueel van de hier
navolgende informaties wordt gemaakt
De ontwerp-code is alleen bedoeld ter evaluatie en mag niet worden
gebruikt als berekeningsgrondslag en/of voor constructiedoeleinden
' EGKS — EEG — EGA, Brüssel-Luxemburg, 1985 - 1 -
INHOUD
VOORWOORD 9
HOOFDSTUK 1. INLEIDING 19
1.1 ONDERWERP
L.2 TOEPASSINGSGEBIED
1.3 AANNAMEN 20
1.4 EENHEDEN
1.5 SYMBOLEN
1.5.1 Algemeen
1.5.2 Maceriaal-onafhankelijke symbolen
1.5.3 Andere niet geometrischen
1.5.4 Geometrische symbolen
HOOFDSTUK 2. BASIS VOOR HET ONTWERPEN 25
2.1 BASISEISEN
2.2 ALGEMENE ONTWERPOPZET
2.3E BEPALINGEN BETREFFENDE HET ONTWERPEN OP BASIS VAN GRENS-
TOESTANDEN 2
2.3.1 Grenstoestanden en ontwerpsituaties
2.3.2 Classificatie van grenstoestanden
2.3.3 Basisvariabelen
2.3.4 Kader voor het ontwerpen
Uiterste grenstoestand
Bruikbaarheidsgrenstoestanden
Rekenwaarden van belastingeffecten n van weerstandsvermogen en materiaaleigenschappen n van geometrische parameters
2.4 ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE BELASTINGEN EN BELASTING­
COMBINATIES 31
2.4.1 Classificatie
2.4.2 Karakteristieke waarden en andere representatieve waarden
Permanente belastingen
Veranderlijken
Speciale permanente en veranderlijke belastingen
Bijzondere belastingen
2.4.3 Belastinggevallen
2.4.4 Belastingcombinaties
Controle van het statisch evenwicht en analoge grens­
toestanden
Controle van het weerstandsvermogen e op vermoeiing
Controle op de bruikbaarheidsgrenstoestand
2.5 MATERIAALEIGENSCHAPPEN 38
2.5.1 Algemeen
2.5.2 Spanning-rek diagrammen
2.5.3 Karakteristieke waarden
2.5.4 Materiaalfactoren
2.6 DUURZAAMHEID 41
2.7 REKENMODELLEN EN MODELLEN VOOR EXPERIMENTEN 42
2.7.1 Algemeen
2.7.2 Rekenmodellen
Algemee
Materiaalmode Hen
Geometrische modellen
- i -2 -
2.7.3 Modellen voor experimenten
Onderwerp
Eisen
2.8 KWALITEITSBORGING 44
2.8.1 Eisen
2.8.2 Criteria
2.8.3 Controleplan
HOOFDSTUK 3 MATE.~tTAT.KN7
3.1. BETON
3.1.1 Algemeen
3.1.2 Betonkwaiiteiten
3.1.3 Krimp van beto
3.1.4 Stijfheid van beton-elasticiteitstheorie
Elasticiteitsmodulus voor kortstondige belasting
De n-waarden
Dwarscontractiecoëfficiënt
3.1.5 Stijfheid van beton-plasticiteitstheorie
3.1.6 Thermische uitzetting
3.2. BETONSTAAL 50
3.2.1 Algemeen
3.2.2 Staaltypen en indeling
3.2.3 Staalsoorten
3.2.4 Rekendoc-sneden
3.2.5 Elastici- itsmodulus
3.2.6 Spanning-rek diagram
3.2.7 Thermische uitzetting
3.2.8 Las baarhei ii
3.3 VOORSPANST. AL2
3.4. CONSTRUCT IL! Ì TAAL 5
3.4.1 Algemeen
3.4.2 Vloeigrens
3.4.3 Rekenwaard- voor materiaalcoëfficiënten
3.4.4 Spanning- .ek. relatie en vloeicriterium
3.5 VERBINDINGSMIDDELEN4
3.5.1 Deuvels
3.5.2 Andere verbindingsmiddelen
HOOFDSTUK 4 UITERSTE GRENSTOESTANDEN 55
4.1. ALGEMEEN 5
4.1.1 Berekening van draagconstructies
4.1.2 Verificatie voor de uiterste grenstoestand
Liggers
Kolommen
Raamwerken
4.1.3 Berekeningsmethoden voor constructiesystemen
4.2 CLASSIFICATIE VAN DOORSNEDEN VAN STAAL-BETON LIGGERS 59
4.2.1 Algemeen
4.2.2 Classificatie
Definities
Plaats van de neutrale lijn
4.3 BELASTINGEN EN HET EFFECT VAN BELASTINGEN 62
4.3.1 Volgorde van uitvoering
Berekening van de gerede constructie
Controle van de uitvoeringsfase
4.3.2 Krimp van het beton
4.3.3 Invloed van temperatuurverschillen
- ii -- 3 -
Algemeen
Aan de buitenlucht blootgestelde constructies met doorsneden
in Klasse 3 of Klasse 4
4.3.4 Plaatselijke belastingen
4.4 BEPALING VAN DE KRACHTVERDELING IN DE CONSTRUCTIE 64
4.4.1 Algemeen
4.4.2 Verbindingen tussen liggers en kolommen in raamwerken
4.4.3 Berekening van doorgaande liggers en raamwerken
Algemeen
Staal-beton liggers, doorgaand over scharnierende opleggingen
Geschoorde raamwerken met stalen of staal-beton kolommen en
scharnierende verbindingen
Raamwerken met staal-beton liggers en stijve verbindingen n met stalen liggers, staal-betonkolommen en stijve
verbindingen
Raamwerken met betonnen liggers of platen, staal-beton
kolommen en monolietverbindingen
4.4.4 Buigstijfheid van liggers
Effectief oppervlak van de betonflens
Verlies van stijfheid ten gevolge van scheuren van de
betonflens
Kruip van beton onder drukspanningen
4.4.5 Buigstijfheid van kolommen
4.4.6 Invloed van verschuiving op een elastische rekening
4.4.7 Toepassing van de plasticiteitstheorie
4.4.8 Elastisch-plastische berekeningsmethode
4.5 BEREKENING VAN DOORSNEDEN VAN LIGGERS 71
4.5.1 Toepasbaarheid van de methoden
4.5.2 Aannamen
4.5.3 Effectief oppervlak van een betonflens
Algemeen
Doorsneden van Klasse 1 en Klasse 2 belast op buiging n vane 3 ene 4t opg
Betonflenzen onderworpen aan normaalkrachten
Betonflens met een vrij uiteinde in een gedeelte met een
buigend moment
Betonflenzen met ribben
4.5.4 Kip
Algemeen
Plaatselijke kipsteunen
Continue torsiesteun
De drukflens, behandeld als afzonderlijk constructiedeel
4.6 STERKTE VAN DOORSNEDEN VAN LIGGERS BIJ BEREKENING VOLGENS DE
PLASTICITEITSTHEORIE 77
4.6.1 Volledig schuifsterke en niet-volledig schuifsterke verbinding
4.6.2 Opneembare momenten in liggers met volledig schuifsterke
verbinding
4.6.3 Dwarskracht
4.6.4 Combinatie van buigend moment en dwarskracht
4.7 STERKTE VAN DOORSNEDEN VAN LIGGERS BIJ BEREKENING VOLGENS DE
ELASTICITEITSTHEORIE OF DE ELASTISCH-PLASTISCHE BEREKENINGSMETHODE. 79
4.7.1 Algemeen
4.7.2 Doorsneden in Klasse 3
Opneembaar moment
Combinatie van buigend moment en dwarskracht
4.7.3n in Klasse 4
- iii -- 4 -
4.7.4 Plaatliggers met een slank lijf en dwarsverstijvingen
4.8 KOLOMMEN - ALGEMEEN 81
4.8.1 Kader
Algemeen
Ceometrle en belasting
Materialen
4.8.2 Berekening van het draagvermogen
4.8.3 Effectieve lengte van een kolom
4.8.4 Beperkingen ten aanzien van de afmetingen van de doorsneden
Weerstand tegen plooien
Dekking en wapening
De staalbijdragefactor
4.8.5 Vloeinormaalkracht
Met beton omhulde profielen
Metn gevulde buizen
4.8.6 Effectieve elastische buigstijfheid van doorsneden
Algemeen
Invloed van langdurige belasting op de buigstijfheid
4.8.7 Relatieve slankheid
4.8.8 Sterkte van doorsneden, belast met een combinatie van druk en
buigend moment
4.8.9 Schuifkrachten tussen beton en staalprofiel in kolommen
Belastingen, overgebracht door liggers of vloeren
Afschuiving ten gevolge van dwarskracht
Stiftdeuvels, gelast op het lijf van een met beton omhulde
stalen kolom
4.9 KOLOMMEN - BEREKENING MET BEHULP VAN EUROPESE KNIKKROMMEN 90
4.9.1 Toepassingsgebied
Buigstijfheid en relatieve slankheid
4.9.3 Berekening van de buigende momenten in de kolom
4.9.4 Sterkte bij axiale druk 5 Combinatie van druk en een-assige buiging
Sterkte van doorsneden e van kolommen
Kolommen met alleen buigende momenten om de sterke as
4.9.6 Combinatie van druk en buiging om twee assen
4.10 KOLOMMEN - BENADERINGSMETHODE 94
4.10.1 Toepassingsgebied
Met beton omhulde staalprofielen
Metn gevulde buisprofielen
4.10.2 Sterke en zwakke as 3 Gedrongen en slanke kolommen
4.10.4 Grenswaarden voor de slankheid van kolommen 5n kolommen in geschoorde raamwerken
Axiaal belaste kolommen
Kolommen met een geringe excentriciteit van de belasting
4.10.6 Gedrongen kolommen, belast op druk en buiging
Toepassingsgebied
Excentriciteiten van de normaalkracht in de rakentoestand
Berekening voor buiging om de sterke as grg om de zwakke as g voor buiging om twee assen
4.10.7 Slanke kolommen
- iv -5 ­
HOOFDSTUK 5 BRUIKBAARHEIDSGRENSTOESTANDEN 101
5.1 ALGEMEEN 101
5. 2BEREKENING101
5.2.1Bepalingvan de krachtverdelingindeconstructie
Algemeen
Doorgaande liggersmeteenplaat,die bij de steunpuntenop
trekwordt belast maar in het veld niet
5.2.2Doorsnedeberekening voor liggers
5.3SCHEURENVAN HET BETON103
5.3.1Uitgangspunten
5.3.2Controlezonder de scheurwijdte te berekenen
5.3.3edoor begrenzing van de berekende scheurwijdte
5.4VERVORMINGEN104
5.4.1 Algemeen
5.4.2Berekening van de maximum doorbuigingen van liggers
5.5 DYNAMISCHE EFFECTEN 105
5.5.1Algemeen
5.5.2 Staal­betonvoetgangersbruggen
HOOFDSTUK 6SCHÜIFVERBINDINGEN IN LIGGERS107
6.1 ALGEMEEN107
6.1.1Uitgangspunten
6.1.2 Verdeling vande verbindingsmiddelen
Gelijkmatige verdeling
Niet­gelijkmatige verdeling
6.1.3 Sterkte van deuvels
6.1.4Vervormingscapaciteit van deuvels
Taaie deuvels
Starre s
6.2 LANGSSCHUIFKRACHT 109
6.2.1Liggers,waarvandedoorsneden volgens de elasticiteitstheorie
wordenberekend
Algemeen
Krimpentemperatuur
6.2.2 Liggers,waarvandedoorsneden volgens de elastisch­plastische
methode worden berekend
6.2.3 Liggers, waarvan de n volgens de plasticiteitstheorie
worden berekend
Volledige schuifsterke verbinding
Niet volledig e g
6.3 REKENWAARDE VOOR DE STERKTE VAN VERBINDINGSMIDDELEN 112
6.3.1Algemeen
6.3.2 Stiftdeuvels s met kop ­ afschuifsterkte
Invloed van trekspanning op de afschuifsterkte
Stiftdeuvels zonder kop ­ e s met kop, toegepast met geprofileerde staalplaat
6.3.3 Blokdeuvels
6.3.4Enkelvoudige en gesloten ankerstaven
6.3.5 s gecombineerd met enkelvoudige of gesloten ankerstaven
6.4 DETAILLERING VAN DE SCHUIFVERBINDING 118
6.4.1Algemene eisen
Weerstand tegen aflichten
Dekking en verdichtingvanbeton
Plaatselijke wapeningindeplaat
Voûtes
­ ν ­- 6 -
Afstanden tussen deuvels
Afmetingen van de staalflens
6.4.2 Stiftdeuvels 3s met kop, toegepast met geprofileerde staalplaat
Algemeen
Staalplaat met ribben dwars op de ondersteunende ligger
6.4.4 Enkelvoudige en gesloten ankerstaven
6.5 VOORSPANBOUTEN 122
6.5.1 Algemeen
6.5.2 Berekening voor statische belasting
Bruikbaarheidsgrenstoestand
Uiterste grenstoestand
6.5.3 Detaillering van voorspanbouten
6.6 DWARSWAPENING4
6.6.1 Langsschuifkracht 2 Minimum dwarswapening
6.6.3 Afstand van de dwarswapening
HOOFDSTUK 7 STAALPLAAT-BETONVLOEREN . 129
7.1 ALGEHEEN 129
7.7.1 Toepassingsgebied
7.7.2 Definities
Staalplaat-betonvloeren
Wijze van samenwerking
Wapening in platen
7.2 MATERIALEN 132
7.2.1 Geprofileerde staalplaat
Staalsoorten
Afmetingen van de staalplaten
Oppervlaktebehandeling
7.2.2 Beton
Algemeen
Hulpstoffen
Plaatdikte en afmetingen van het toeslagmateriaal
7.2.3 Betonstaal
7.3 BELASTINGEN EN BELASTINGEFFECTEN 134
7.3.1 Ontwerpsituaties
7.3.2 Belastingen
Geprofileerde staalplaat als bekisting
Staalplaat-betonvloer
7.3.3 Combinaties van belastingen en belastinggevallen
7.4 BEREKENING VAN DE KRACHTVERDELING IN DE CONSTRUCTIE 136
7.4.1 Geprofileerde staalplaat als bekisting
7.4.2 Staalplaat-betonvloer
Berekening van doorgaande vloeren
Geconcentreerde belastingen
7.5 VERIFICATIE VAN DE GEPROFILEERDE STAALPLAAT ALS BEKISTING 138
7.5.1 Doorsnedegrootheden
7.5.2 Uiterste grenstoestand
7.5.3 Bruikbaarheidsgrenstoestand
7.6E VAN STAALPLAAT-BETONVLOEREN 139
7.6.1 Uitersted
Berekeningskriteria
Uiterst opneembaar moment t opneembare langsschuifkracht
Dwarskracht en pons
- vi -