100 termiä tasa-arvosta

-

Finnish
64 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

100 termiä tasa-arvosta Sanasto naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta Työllisyys & sosiaaliasiat 100 termiä tasa-arvosta Sanasto naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta Työllisyys ja sosiaaliasiat Naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet Euroopan komissio Työllisyys-, työmarkkinasuhde- ja sosiaaliasiain pääosasto Yksikkö V.D.5 Käsikirjoitus valmistunut 1998 Tekijän kiitokset Euroopan komission tasa-arvoasioista vastaava yksikkö haluaa kiittää työtovereitaan muissa yksiköissä ja jäsen­valtioiden asiantuntijoita heidän avustaan tämän sanaston laatimisessa. Erityiskiitoksen ansaitsevat Euroopan komission Luxemburgin käännösyksiköt työhön osallistumisesta. Julkaisun sisältö ei välttämättä kuvasta työllisyydestä, työmarkkinasuhteista ja sosiaaliasioista vastaavan Euroopan komission pääosaston näkemystä tai kantaa. Suri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu.int). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 1998 ISBN 92-828-2775-5 © Euroopan yhteisöt, 1998 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Germany PAINETTU KLOORIVALKAISEMATTOMALLE PAPERILLE Alkusanat Olemassaolonsa alusta saakka Euroopan unionilla on ollut merkittävä asema naisten ja miesten välisen tase­arvon edistämisessä.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 30
Langue Finnish
Poids de l'ouvrage 4 Mo
Signaler un problème