1992
26 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

1992

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
26 pages
Nederlandse

Description

19 9 2 Europees Jaar voor veiligheid en gezondheid op het werk COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 19 9 2 Arbeidsongevallen in Europa Europa 12 — Aantal arbeidsongevallen met dodelijke afloop EUR 12: behalve Β en GR van 1982 tot 1984 9 000 Raming ¡n 1989 Β 445 8 01B 8 000 7 688 7 517 , AM 7 040 7 000 6 413 6 000 5 000 4 000 ­3 000 2 000 1 000 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Na een constante daling van het aantal arbeidsongevallen met dodelijke afloop in Europa zien wij vanaf 1988 een stijgende tendens. Europa 12 — Arbeidsongevallen — indexcijfers 1982 = 100 Werkenden ­ Doden . Slachtoffers van ongevallen 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1988 — Verdeling per sector EUR 12 ãKKKKJKKKsa? R7 Diensten van de overheid J11.81 I27.55 S1.21 Bank­ en verzekeringswezen L&fiZ 39.16 11.90 s^sa^s^sassissaississ: J5.85 Vervoer, communicatie [5.13 ^^^3^6.82 Handel, horeca 1,7,0.9 D15.13 *»»Í»Í$S»»ÍÍ«»SÍÍ*««Í«ÍÍÍS«»««^^ 124.28 Bouwnijverheid 117.17 18.14 31.41 Elektriciteit, water, gas BSäa.27 20.03 íí«««í«íssa«««í«s$síí$ssa««í«s^^ Be­ en verwerkende industrie 136.92 123.36 Wmningsindustrie __J 2 1 9 ^ΓΟΓ82 20.66 s^ws^s>^^^^s>^^^^^s^^^^^^^s^^ Landbouw, bosbouw, visserij (Isic) J 17.47 [7.43.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 16
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Exrait