4/00 SOCIAL DIALOGUE NEWSLETTER N. 16
4 pages
Finnish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

4/00 SOCIAL DIALOGUE NEWSLETTER N. 16

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
4 pages
Finnish

Description

^"^^SOSigg/inen vuoropuhelu Euroopan komission tiedotuslehti - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden PO/D - Joulukuu 2000 Paakirioitus Tapahtumat Yhteisen työllisyysraportin, vuoden 2001 suuntaviivat ja jäsenvaltioille tar­koitetut suositukset käsittävä uusi "työllisyyspa-ketti" on ensimmäinen Lissabonin Eurooppa-neu- Tilapäiset työsuhteet: voston jälkeen hyväksytty työllisyysasiakirja. alakohtaisen sosiaalisen vuoropuhelun Vuoden 2001 suuntaviivojen käsittely osuu sopi­vaan ajankohtaan siksi, että on välttämätöntä jat­ syntyminen Euroopassa kaa Luxemburgin strategiaa ja Lissabonin Eurooppa-neuvostossa asetettuja uusia tavoitteita. UNI-Europa (työntekijöiden edustaja) ja Euro-CIETT (tilapäisiä töitä Työmarkkinaosapuolten roolia on tässä yhteydessä välittävien toimistojen edustaja) hyväksyivät sosiaalisen vuoropuhelun entisestään vahvistettu. Työmarkkinaosapuolia käynnistämistä Euroopassa koskevan yhteisen julistuksen tilapäisiä onkin kehotettu neuvottelemaan kaikilla tasoilla työsuhteita koskevan aL·kohtauen vuoropuhelun komitean sopimuksista, joiden tarkoituksena on toteuttaa ensimmäisessä kokouksessa 3. heinäkuuta 2000. työn järjestämisen uudistaminen ja joustavia työn­teon muotoja, sekä panemaan näitä sopimuksia Julistuksessa kiitellään edellä mainittujen järjestöjen välillä aloitettua alakoh­täytäntöön. Käsiteltäviä asioita on useita: uusien taisen vuoropuhelun aloittamista Euroopassa.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 19
Langue Finnish
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents