4 pages
Nederlandse
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

4/00 SOCIAL DIALOGUE NEWSLETTER N. 16

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
4 pages
Nederlandse

Description

Europese Sociale dialoog Brief van de Europese Commissie - DG Werkgelegenheid en sociale zaken/D - December 2000 Hoofdartikel Evenement Hei nieuwe "werkgelegen­heidspakket", bestaande uit het gezamenlijk werkgelegenheidsverslag, de richtsnoeren voor 2001 en de aanbevelingen aan de Lidstaten, is Uitzendwerk: het eerste dat werd aangenomen na de Europese Raad van Lissabon. ontstaan van een Europese De benadering van de richtsnoeren 2001 situeert sectorale sociale dialoog zich op een precies evenwichtspunt tussen de noodzakelijke continuïteit van de strategie van Bij de allereerste vergadering van het comité voor de sectorale dialoog van Luxemburg en de nieuwe objectieven vastgelegd het uitzendwerk op 3 juli 2000 hebben UNI-Europa (voor de door de Europese Raad van Lissabon. In dit kader werknemers) en Euro-CIETT (voor de uitzendbureaus) een werd de rol van de sociale partners nog versterkt. gemeenschappelijke verkfaring aangenomen met betrekking tot de Zij werden uitgenodigd op alle niveaus akkoorden Veering van hun sociale dialoog op Europees niveau. te onderhandelen en in werking te stellen met het oog op de modernisering van de arbeidsorganisa­In die verklaring, die het begin van hun Europese sectorale sociale dialoog ont­tie, met inbegrip van soepele arbeidsformules. De haalt, beginnen Euro-CIETT en UNI-Europa met een wederzijdse erkenning van te behandelen thema's zijn talrijk: de invoering hun representativiteit voor de betrokken sector.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 24
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait