Arbejdsmiløet ved Skærmterminaler
88 pages
Norwegian

Arbejdsmiløet ved Skærmterminaler

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
88 pages
Norwegian
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

afa fife* Sí· * ώ*% a tì^5 si * U 11 %H) ARBEJDSMILJØET VED SKÆRMTERMINALER E F/81/33/DA Copyright: DET EUROPÆISKE INSTITUT TIL FORBEDRING AF LEVE- OG ARBEJDSVILKÅRENE, 1981 TilLadeLse til oversættelse eller kopiering skal indhentes hos European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Lough linstown House, Shankill, Co. Dublin, Ireland. FORORD Et af hovedemnerne i Det europæiske Instituts første fireårige løbende program 1977 - 19Ô0 var "Skærmterminalers indvirkning på betjeningspersonalet". Denne undersøgelse, som er et litte­raturstudie, er den første inden for dette område, sorn er blevet støttet af Det europæiske Institut. Skønt undersøgelsen er en del af et igangværende forskningsarbejde, anså man det for rime­ligt at udgive den særskilt på nuværende tidspunkt, eftersom den giver et første overblik over problemområder forbundet med skærm­terminaler og arbejdsmiljøet og derfor kan belyse nogle af de om­råder Det europæiske Institut specielt interesserer sig for. Nærværende rapport er godkendt af Det europæiske Instituts Publice— ringsudvalg. Det bør imidlertid bemærkes, at rapporten vil blive underkastet en fuldstændig evaluering inden for rammerne af et dybtgående evalueringssemmar om Det europæiske Instituts samlede forskningsarbejde om skærmterminaler indtil udgangen af' I98I.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 38
Langue Norwegian
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Exrait

afa fife* Sí· * ώ*% a tì^5 si *
U 11 %H) ARBEJDSMILJØET VED SKÆRMTERMINALER
E F/81/33/DA Copyright: DET EUROPÆISKE INSTITUT TIL FORBEDRING AF LEVE- OG
ARBEJDSVILKÅRENE, 1981
TilLadeLse til oversættelse eller kopiering skal indhentes hos European
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
Lough linstown House, Shankill, Co. Dublin, Ireland. FORORD
Et af hovedemnerne i Det europæiske Instituts første fireårige
løbende program 1977 - 19Ô0 var "Skærmterminalers indvirkning
på betjeningspersonalet". Denne undersøgelse, som er et litte­
raturstudie, er den første inden for dette område, sorn er blevet
støttet af Det europæiske Institut. Skønt undersøgelsen er en
del af et igangværende forskningsarbejde, anså man det for rime­
ligt at udgive den særskilt på nuværende tidspunkt, eftersom den
giver et første overblik over problemområder forbundet med skærm­
terminaler og arbejdsmiljøet og derfor kan belyse nogle af de om­
råder Det europæiske Institut specielt interesserer sig for.
Nærværende rapport er godkendt af Det europæiske Instituts Publice—
ringsudvalg. Det bør imidlertid bemærkes, at rapporten vil blive
underkastet en fuldstændig evaluering inden for rammerne af et
dybtgående evalueringssemmar om Det europæiske Instituts samlede
forskningsarbejde om skærmterminaler indtil udgangen af' I98I.
De i nærværende rapport indeholdte resultater, vurderinger og
konklusioner repræsenterer forfatternes synspunkter og giver ikke
nødvendigvis udtryk for Det europæiske Instituts vurderinger. ARBEJDSMILJØET VÉD SKÆRMTERMINALER
ET LITTERATURSTUDIE

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents