Ellevte Beretning fra Det Almindelige Udvalg for Sikkerheds- og sundhedsforhold inden for Jern- og stålindustrien 1979

Ellevte Beretning fra Det Almindelige Udvalg for Sikkerheds- og sundhedsforhold inden for Jern- og stålindustrien 1979

-

Documents
44 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER INTERNT DOKUMENT ELLEVTE BERETNING FRA DET ALMINDELIGE UDVALG FOR SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSFORHOLD INDEN FOR JERN- OG STÅLINDUSTRIEN 1979 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER INTERNT DOKUMENT ELLEVTE BERETNING FRA DET ALMINDELIGE UDVALG FOR SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSFORHOLD INDEN FOR JERN- OG STÅLINDUSTRIEN 1979 < 3 r ] '■■■-. > INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 1 2. Møde i Det almindelige Udvalg 3 3. Møder i arbejdsgrupperne4. Europa-Parlamentets og EKSF's rådgivende Udvalgs be­handling af 10. årsberetning fra Det almindelige Udvalg 7 5. 2. kollokvium vedrørende forebyggelse af arbejdsulykker6. Undersøgelserne 9 1. Ulykkesstatistikker 12 8. Fortegnelse over dokumenter fra Det almindelige Udvalg 15 Bilag: Fortegnelse over medlemmerne af Det almindelige Udvalg og dets arbejdsgrupper 23 1. INDLEDNING Denne 11. beretning fra Det almindelige udvalg for sikkerheds- og sundheds­forhold inden for Jern- og Stålindustrien er udarbejdet med henblik på orien­tering af Europa-Parlamentet og Det rådgivende Udvalg for EKSF om Det alminde­lige Udvalgs virksomhed i 1979. Udvalgets betydeligste indsats i løbet af året var tilrettelæggelsen af det 2. kollokvium om arbejdssikkerhed, der blev afholdt den 29. og 30. november med et deltagerantal på over 200.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 8
Langue Norwegian
Signaler un problème