Europa

-

Documents
4 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Europa: samen blijven werken aan een betere werkplek arbeidsorganisatie: veilig en gezond! Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk Werkgelegenheid & sociale zaken europese Commissie Europese week voor veiligheid en Europa voor uw veiligheid en gezondheid De Europese Unie heeft maatregelen genomen ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en ter bevordering van de verbetering van de werkomgeving. Aldus zijn voor elke activiteit of voor elk gebied waarvoor risico's bestaan, richtlij­nen vastgesteld die minimumvoorschriften voor de medespelers in het bedrijf vaststellen. Deze wetgeving draagt bij aan de bescherming van de werknemers tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten en aan de preventie van de beroepsrisico's. Preventiebeleid en arbeidsorganisatie De arbeidsorganisatie is een breed onderwerp. Het omvat zowel de meeste vormen van organisatie van de arbeid als­mede de coördinatie tussen de bedrijven, en de relaties met de sociale partners. Het instellen van een arbeidsorganisatie die het mogelijk maakt de veiligheid en de bescherming van de gezondheid van de werknemers te waarborgen, is een algemene ver­plichting van de werkgever, maar tevens een zaak die allen aangaat. Door middel van risico-evaluatie moet de werkgever een allesomvattend en coherent preventiebeleid vaststellen dat de arbeidsorganisatie bestrijkt en moet hij de nodige maat­regelen nemen.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 11
Langue Nederlandse
Signaler un problème