//img.uscri.be/pth/9026bb6604f0d945b437726f2538f68023b0186a
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Følgerne af skifteholdsarbejde o på sundhed, social og familie livet

De
488 pages
europæiske instituí tii forbedring af leve­og arbejdsvilkårene ^^^^^^■^^■■^^^^^H følgerne af skifteholdsarbejde o pa sundhed, social og familie livet E F/81/3 /DA Copyright: DET EUROPÆISKE INSTITUT TIL FORBEDRING AF LEVE- OG ARBEJDSVILKÅRENE,1981 Tilladelse til oversættelse eller kopiering skal indhentes hos European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Loughlinstown House, Shankill, Co. Dublin, Ireland. * * FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af forskning, som blev iværksat af Det europæiske institut i Dublin, vedrørende skifteholdsarbejdets virkninger med hensyn til arbejdernes helbred, samfundsliv og familie­liv. Forskningen bestod af at indsamle og klassificere den mest betydningsfulde litteratur om skifteholdsarbejdets virkninger; at angive de områder, hvor man mangler viden, og som bør undersøges; at foretage en dyberegående undersøgelse af en vis række specifikke punkter vedrørende de fysiologiske og psykologiske virkninger af skifteholdsarbejde, dets indvirkning pä familieforhold og på arbej­derens deltagelse i de forskellige samfundsmæssige, politiske, kul­turelle og fagforeningsmæssige aktiviteter. Med disse retningslinier som grundlag blev undersøgelserne udført af Hoger Instituut voor de Arbeid (Belgien), Socialforskningsinstituttet (Danmark), Institut für Arbeitsphysiologie an der Universität Dortmund (Den tyske Forbundsrepublik) og M.R.C. Applied Psychology Unit (Det forenede Kongerige).
Voir plus Voir moins

europæiske instituí
tii forbedring af leve­og arbejdsvilkårene
^^^^^^■^^■■^^^^^H følgerne af
skifteholdsarbejde
o
pa
sundhed, social
og familie livet
E F/81/3 /DA Copyright: DET EUROPÆISKE INSTITUT TIL FORBEDRING AF LEVE- OG
ARBEJDSVILKÅRENE,1981
Tilladelse til oversættelse eller kopiering skal indhentes hos European
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
Loughlinstown House, Shankill, Co. Dublin, Ireland.
* * FORORD
Denne rapport indeholder resultaterne af forskning, som blev iværksat
af Det europæiske institut i Dublin, vedrørende skifteholdsarbejdets
virkninger med hensyn til arbejdernes helbred, samfundsliv og familie­
liv.
Forskningen bestod af
at indsamle og klassificere den mest betydningsfulde litteratur om
skifteholdsarbejdets virkninger;
at angive de områder, hvor man mangler viden, og som bør undersøges;
at foretage en dyberegående undersøgelse af en vis række specifikke
punkter vedrørende de fysiologiske og psykologiske virkninger af
skifteholdsarbejde, dets indvirkning pä familieforhold og på arbej­
derens deltagelse i de forskellige samfundsmæssige, politiske, kul­
turelle og fagforeningsmæssige aktiviteter.
Med disse retningslinier som grundlag blev undersøgelserne udført af
Hoger Instituut voor de Arbeid (Belgien), Socialforskningsinstituttet
(Danmark), Institut für Arbeitsphysiologie an der Universität Dortmund
(Den tyske Forbundsrepublik) og M.R.C. Applied Psychology Unit (Det
forenede Kongerige).
Undersøgelserne blev evalueret af repræsentanter for regeringer,
arbejdsgivere og fagforeninger. Hver af disse tre grupper vejede
resultatet af de i rapporterne indeholdte analyser imod de respektive
medlemmers erfaringer, og fremkom om nødvendigt med forslag til for­
bedring af situationen. Hver gruppe gav udtryk for sin opfattelse i
et dokument med titlen "evalueringsrapport".
Denne rapport består af følgende:
1. lin sammenfattende note, udarbejdet af instituttet som
arbejdsdokument til brug ved evalueringsseminaret,
2. evalueringsrapporterne, som blev udarbejdet af repræ-FORORD
Denne rapport indeholder resultaterne af forskning, som blev iværksat
af Det europæiske institut i Dublin, vedrørende skifteholdsarbejdets
virkninger med hensyn til arbejdernes helbred, samfundsliv og familie­
liv.
Forskningen bestod af
at indsamle og klassificere den mest betydningsfulde litteratur om
skifteholdsarbejdets virkninger;
at angive de områder, hvor man mangler viden, og som bør undersøges;
at foretage en dyberegående undersøgelse af en vis række specifikke
punkter vedrørende de fysiologiske og psykologiske virkninger af
skifteholdsarbejde, dets indvirkning pä familieforhold og på arbej­
derens deltagelse i de forskellige samfundsmæssige, politiske, kul­
turelle og fagforeningsmæssige aktiviteter.
Med disse retningslinier som grundlag blev undersøgelserne udført af
Hoger Instituut voor de Arbeid (Belgien), Socialforskningsinstituttet
(Danmark), Institut für Arbeitsphysiologie an der Universität Dortmund
(Den tyske Forbundsrepublik) og M.R.C. Applied Psychology Unit (Det
forenede Kongerige).
Undersøgelserne blev evalueret af repræsentanter for regeringer,
arbejdsgivere og fagforeninger. Hver af disse tre grupper vejede
resultatet af de i rapporterne indeholdte analyser imod de respektive
medlemmers erfaringer, og fremkom om nødvendigt med forslag til for­
bedring af situationen. Hver gruppe gav udtryk for sin opfattelse i
et dokument med titlen "evalueringsrapport".
Denne rapport består af følgende:
1. En sammenfattende note, udarbejdet af instituttet som
arbejdsdokument til brug ved evalueringsseminaret,
2. evalueringsrapporterne, som blev udarbejdet af repræ-sentanter for regeringerne, arbejdsgiverne og fagfor­
eningerne på basis af arbejdsgrupperaøder under et
seminar, der blev afholdt i Dublin den 13. og Ík. marts
I960,
3. undersøgelserne som var blevet udført af eksperter
fra ovennævnte institutter.
Instituttet ønsker at understrege, at forfatterne af disse undersø­
gelser har eneansvar for de deri indeholdte analyser og meninger.