Fysisk og Psykologisk Stress på Arbejdspladsen

-

Documents
64 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

det europæiske institut til torbedring at le ir« FYSISK OG PSYKOLOGISK STRESS PÅ ARBEJDSPLADSEN SAMMENDRAGSRAPPORT EF/82/29/D^ Copyright: DET EUROPÆISKE INSTITUT TIL FORBEDRING AF LEVE- OG ARBEJDSVILK8RENE, 1982 Tilladelse til oversættelse eller kopiering skal indhentes hos European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Loughlinstown House, Shankill, Co. Dublin, Ireland. FORORD Et af hovedemnerne i Det europæiske Instituts fireårige program for perioden 1977-80 var at undersøge fysiske og psykologiske belastnin­ger p§ arbejdspladsen, og man besluttede i 1980 at begynde med en "statusopgørelse" over forskningen i fysisk og psykologisk stress på arbejdspladsen. Undersøgelsen blev udført af en gruppe bestående af seks eksperter og blev koordineret af The Tavistock Institute of Human Relations* Målet med undersøgelsen var: at samordne den eksisterende viden om det man normalt kalder "stress" - såvel fysisk som psykisk - specielt med hensyn til arbejdsvi Ikår, - at klarlægge de forskellige begrebsmæssige og metodologiske antagelser, der ligger til grund for disse undersøgelser med henblik på at vurdere deres betydning, at udvikle en logisk begrebsramme til fortolkning af disse stressundersøgelser, hvor man specificerer de identificerbare årsager og virkninger, - at fremkomme med forslag til planlæggerne, herunder forslag til lovgivning, hvor man også ville pege på områder, der kan behandles i fremtidig forskning.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 21
Langue Norwegian
Poids de l'ouvrage 3 Mo
Signaler un problème