Lokala partnerskap
12 pages
Swedish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Lokala partnerskap

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
12 pages
Swedish

Description

LOKALA PARTNERSKAP: EN FRAMGÅNGSRIK STRATEGI FÖR SOCIAL SAMMANHÅLLNING? Det här häftet ger ett kort sammandrag av de huvudsakliga slutsatserna och resultaten av ett Europaomfattande forskningsprojekt om de lokala partnerskapens roll för främjande av social sammanhållning. I forskningsprojektet studerades i hur hög grad lokala partnerskap används i större omfattning för gäller att bekämpa problem med social utslagning. Vidare analyserades deras arbetsmetoder och vad de tillförde. De nationella studierna visar att när lokala partnerskap fungerar effektivt, kan de ha stor inverkan på frågor som rör arbetslöshet och social utslagning, som ett komplement till den allmänna politikens roll. Att bygga upp och upprätthålla ett framgångsrikt samarbete mellan olika parter är dock en komplicerad process som fordrar betydande investeringar i tid och resurser. Forskningen anger huvuddragen i slutsatser gällande verksamhet som är av direkt betydelse såväl för samhällssektorn och arbetsmarknadens parter som för regeringar och Europeiska unionen som helhet. MÅLSÄTTNINGAR Även om principen med lokala partnerskap nu i stor omfattning är erkänd och uppmuntras, finns det relativt lite dokumenterat om de styrkor och svagheter som är förenade med olika modeller och strukturer för partnerskap. Inte heller finns det någon omfattande dokumentation om vilka resultat som uppnåtts för berörda parter och lokala områden.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 20
Langue Swedish
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Exrait