Systematisk oversigt over afgørelser vedrørende fællesskabsretten

-

Documents
700 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL VcVRlA/* Systematisk oversigt over afgørelser vedrørende fællesskabsretten Serie A EØF-EKSF-EURATOM DOMSTOLEN DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL Systematisk oversigt over afgørelser vedrørende fællesskabsretten SERIE A Afgørelser truffet af De europæiske Fællesskabers Domstol bortset fra afgørelser i tjenestemandssager og i sager vedrø­rende konventionen af 27. september 1968 om retternes kom­petence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sa­ger, herunder handelssager Udsendelse 1 og 2 Afgørelser fra årene 1977-1981 Udsendelse 1 er udarbejdet af Afdelingen for Forskning og Dokumentation under le­delse af Luigia Maggioni og på grundlag af retningslinjer fra oprindelig Hans-Wolfram Daig, senere Sergio Neri. Udsendelse 2 er hovedsagelig udarbejdet af Philippe Singer under ledelse af chefen for Afdelingen for Forskning og Dokumentation.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 15
Langue Norwegian
Signaler un problème

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
VcVRlA/*
Systematisk oversigt
over afgørelser vedrørende
fællesskabsretten
Serie A
EØF-EKSF-EURATOM
DOMSTOLEN DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
Systematisk oversigt
over afgørelser vedrørende
fællesskabsretten
SERIE A
Afgørelser truffet af De europæiske Fællesskabers Domstol
bortset fra afgørelser i tjenestemandssager og i sager vedrø­
rende konventionen af 27. september 1968 om retternes kom­
petence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sa­
ger, herunder handelssager
Udsendelse 1 og 2
Afgørelser fra årene 1977-1981 Udsendelse 1 er udarbejdet af Afdelingen for Forskning og Dokumentation under le­
delse af Luigia Maggioni og på grundlag af retningslinjer fra oprindelig Hans-Wolfram
Daig, senere Sergio Neri.
Udsendelse 2 er hovedsagelig udarbejdet af Philippe Singer under ledelse af chefen for
Afdelingen for Forskning og Dokumentation.
Denne publikation udgives også på følgende sprog:
DE ISBN 92-829-0087-8
ENN 92-829-0088-6
FR ISBN 92-829-0072-X
ITN 92-829-0089-4
NL ISBN 92-829-0090-8
Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation
Luxembourg: Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer, 1985
ISBN 92-829-0086-X
Samlet udgave (serier A til D): ISBN 92-829-0031-2
Katalognummer: DX-40-84-197-DA-C
© De europæiske Fællesskabers Domstol, 1982
Printed in the FR of Germany Systematisk oversigt, serie A, udsendelse 2
VEJLEDNING MED HENSYN TIL AJOURFØRINGEN
De kulørte sider anbringes foran den rubrik, de vedrører.
Antal Antal
Udtages Indsættes
blade blade
Titelblad 1 Titelblad
2 2 Side VII-IX (Indledning) Side VII-IX (Indledning)
Side XI-XII Side XI-XII
(Indholdsoversigt) 1 (Indholdsoversigt)
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse
- side XV-XXII 4 - side XV-XXII 4
- side XXV-XXVI 1 - side XXV-XXVI
- side XXIX-XXX 1 - side XXIX-XXX
A-1.2.3 1 A-1.2.3
A-1.2.4 (blå) - -
A-1.2.5 1 A-1.2.5
A-1.2.7 1 A-1.2.7
A-2 1 A-2
A-3.1 (blå) - -
A-3.2.0, slut 1 A-3.2.0, nr. 9 ff.
A-3.2.1 (blå) — -
A-4 (Indhold) 1 A-4 (Indhold)
A-4.0 (efter A-4) - -
A-4.1 1 A-4.1
A-5 (blå) — -
B-l.l B-l.l 1
Udsendelse 2/marls 1984 Antal Antal
Udtages Indsættes
blade blade
1 Β­1.2, slut 1 B­1.2, nr. 8 ff.
1 Β­1.3, slut 1 B­1.3, nr. 9 ff.
1 — — B­1.5 (blå)
Β­1.6 1 1 B­1.6
B­2 (Indhold) 1 B­2 (Indhold) 1
B­2.0 1 B­2.0 2
B­2.1.2.1 (blå) 1 ­ —
B­2.1.2.2, slut 1 B­2.1.2.2, nr. 9 ff. 1
­ B­2.2.0 (blå) 1 —
B­2.2.2.1 1 B­2.2.2.1 1
B­2.2.2.2 1 B­2.2.2.2 2
— B­2.2.2.5 (blå) 2 —
­ B­2.2.3.0 (blå) 1 —
B­2.2.3.2 1 B­2.2.3.2 2
B­2.2.3.4 1 B­2.2.3.4 3
B­2.4.2.0 1 1 B­2.4.2.0
B­2.4.2.1 (blå) 1 ­ ­
­ ­ B­2.4.2.2 (blå) 2
B­2.4.5 1 B­2.4.5 1
­ B­2.5 (efter B­2.4.7) 1 ­
B­3.0.1 1 B­3.0.1 1
B­3.0.3 1 1 B­3.0.3
B­3.1 1 B­3.1 2
Udsendelse 2/marls 1984 Antal Antal
Udtages Indsættes
blade blade
B-3.2.1 1 B-3.2.1 2
B-3.3.2 (blå) — -
B-3.3.3, slut B-3.3.3, nr. 11 ff. 1
B-3.3.4 1 B-3.3.4
— B-3.3.6 (blå) -
B-3.3.7, slut 1 B-3.3.7, nr. 6
B-3.4.1.1.1 B-3.4.1.1.1 1
B-3.4.1.2.2 B-3.4.1.2.2 1
B-3.4.6.1 (Indhold) 1 B-3.4.6.1 (Indhold)
B-3.4.6.1.4 B-3.4.6.1.4 1
B-3.4.6.1.6 B-3.4.6.1.6 1
B-3.4.6.1.7 (efter B-3.4.6.1.6) - -
B-3.4.7.1.3 B-3.4.7.1.3 1
B-3.4.7.1.5 1 B-3.4.7.1.5
B-3.4.16 (Indhold) 1 B-3.4.16 (Indhold)
B-3.4.16.0 1 B-3.4.16.0
B-3.4.16.1 (Indhold) 1 B-3.4.16.1 (Indhold)
B-3.4.16.1.1, slut 1 B-3.4.16.1.1, nr. 12 ff. 3
- B-3.4.16.1.2 (efter B-3.4.16.1.1) 2 —
B-3.5.2.0, slut 1 B-3.5.2.0, nr. 8 ff.
B-3.5.2.1, slut B-3.5.2.1, nr. 7 ff. 1
B-3.5.2.2, slut B-3.5.2.2, nr. 4 ff. 1
B-3.5.2.4, slut 1 B-3.5.2.4, nr. 11 ff.
Udsendelse i/marts 1984 Antal Antal
Udtages Indsættes
blade blade
B-3.5.2.5, slut B-3.5.2.5, nr. 6 ff.
B-3.7.1 B-3.7.1
B-3.8.1 B-3.8.1
B-3.8.2 B-3.8.2
B-4.0 B-4.0
- — B-4.3.1 (blå)
— B-4.4 (blå) -
B-4.6.0, slut B-4.6.0, nr. 7 ff.
B-4.6.1.2, slut B-4.6.1.2, nr. 7 ff.
B-4.6.1.4, slut B-4.6.1.4, nr. 7 ff.
B-4.6.1.6 B-4.6.1.6
- B-4.6.1.8 (blå) —
B-4.6.3 B-4.6.3
B-4.6.4.0 B-4.6.4.0
B-4.6.4.2, slut B-4.6.4.2, nr. 5 ff.
B-4.6.4.3 B-4.6.4.3
B-4.6.4.4 B-4.6.4.4
B-4.6.8 B-4.6.8
B-4.6.9.0 B-4.6.9.0
B-4.6.10 (Indhold) B-4.6.10 (Indhold)
- B-4.6.10.0 (efter B-4.6.10) -
B-4.6.10.5 (efter B-4.6.10.4) - -
B-5 1 B-5 2
Udsendebe 2/marts 1984 Antal Antal
Udtages Indsættes
blade blade
B-7.1.1.1 B-7.1.1.1
B-7.1.1.2, nr. 6 B-7.1.1.2, slut
B-7.1.1.3, nr. 7 ff. B-7.1.1.3, slut
B-7.1.1.4 B-7.1.1.4
- B-7.1.1.5 (blå) -
B-7.1.3.1, slut B-7.1.3.1, nr. 5
B-7.1.3.3, slut B-7.1.3.3, nr. 6
B-7.3.1 B-7.3.1
B-7.3.2.1 B-7.3.2.1
B-7.3.2.2 B-7.3.2.2
B-7.3.2.3 B-7.3.2.3
B-7.3.2.6 (blå) — -
B-7.3.2.8 B-7.3.2.8
B-7.3.2.9.0 B-7.3.2.9.0
B-7.4 B-7.4
B-9.0, nr. 6 ff. B-9.0, slut
B-l 0.1.0, slut B-l0.1.0, nr. 15 ff.
B-10.1.1 B-10.1.1
B-l0.1.2, nr. 12 ff. 2 B-l0.1.2, slut
B-10.1.3, slut B-l0.1.3, nr. 6
B-l0.2 (Indhold) B-l0.2 (Indhold)
B-l0.2.1, nr. 5 ff. B-l0.2.1, slut
— B-10.2.4 (e/fer B-10.2.3)
Udsendelse 2/marts 1984 Antal Antal
Udtages Indsættes blade blade
1 B­11.0 B­11.0
B­ll.l, nr. 1­5 B­ll.l, nr. 1­5 1
B­l 1.1, slut B­ll.l, nr. 11 ff. 2
1 B­13 B­13
1 B­l 4.1 (Indhold) B­l 4.1 (Indhold)
1 B­14.1.0 B­14.1.0
B­14.1.2 (efter B­14.1.1) 1 ­ —
B­l5.1, slut 2 B­15.1, nr. 4 f f.
B­18.1 2 B­18.1
B­l9 (Indhold) 1 Β­19 (Indhold)
1 ­ ­ B­19.0(e//erB­19)
1 B­l 9.1 (Indhold) B­19.1 (Indhold)
1 B­19.1.0 B­19.1.0
B­19.1.2 (efter B­19.1.1) 1 ­ ­
B­19.1.3 B­19.1.3 1
B­l 9.2.0 B­l 9.2.0 2
B­l9.4.0 B­l9.4.0 1
B­19.4.1.1 B­19.4.1.1 1
B­19.4.1.2 1 B­l 9.4.1.2
2 B­19.4.1.3 B­l9.4.1.3
­ ­ B­l9.4.2 (blå) 2
B­19.4.3.1 B­l 9.4.3.1 1
B­19.4.3.2, slut B­19.4.3.2, nr. 4 ff. 1
Udsendelse 2/marts 1984