Ten dienste van de Europese burgers
4 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Ten dienste van de Europese burgers

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
4 pages
Nederlandse

Description

Europa in bewegingTen dienste van de Europese burgersZo werkt de Europese CommissieEuropese CommissieDeze publicatie wordt uitgegeven in alle officie talen

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 19
EAN13 928944018
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait

Europa in beweging
Ten dienste van de Europese burgers Zo werkt de Europese Commissie
Europese Commissie
Deze publicatie wordt uitgegeven in alle officiële talen van de Europese Unie: Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands, Portugees,Spaans en Zweeds.
Europese Commissie Directoraat-generaal Pers en communicatie Publicaties B-1049 Brussel
Manuscript voltooid in juli 2002 Foto’s: Christian Lambiotte Omslag: EC-EAC
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publicatie.
Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 2003
ISBN 92-894-4018-X
© Europese Gemeenschappen, 2003 Overneming toegestaan.
Printed in Belgium
G EDRUK TOP CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIER
DeEuropeseUnie Lidstaten en kandidaat-lidstaten
Lidstaten Kandidaat-lidstaten
Situatie voorjaar 2002
NL
In het centrum van de Europese Unie staat de Europese Commissie. Zij verenigt op unieke wijze wetgevende en uitvoerende bevoegdheden en is verantwoordelijk voor een breed gamma van beleidsgebieden, gaande van cultuur tot landbouw. De Commissie werkt nauw samen met het Europees Parlement, de Raad van ministers, de civiele maatschappij en de nationale regeringen. Zij wil Europa samenbrengen via wederzijds begrip en een streven naar vrede, vrijheid en vooruitgang. Bij de Commissie werken 24 000 mensen, afkomstig uit alle hoeken van de Europese Unie. Wie zijn zij en wat doen zij? Dat kan u in deze brochure vernemen.
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLICATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN L-2985 Luxembourg
ISBN 928944018X :HSTCSJ=YYUV]^:>