TECHNISCHE AANBEVELINGEN VOOR DE TOEPASSING VAN THERMOLUMINESCENTIE-DOSIMETRIE TEN BEHOEVE VAN DE INDIVIDUELE CONTROLE OP DOSES VAN FOTONEN EN ELECTRONEN AFKOMSTIG VAN EXTERNE BRONNEN
60 pages
Nederlandse

TECHNISCHE AANBEVELINGEN VOOR DE TOEPASSING VAN THERMOLUMINESCENTIE-DOSIMETRIE TEN BEHOEVE VAN DE INDIVIDUELE CONTROLE OP DOSES VAN FOTONEN EN ELECTRONEN AFKOMSTIG VAN EXTERNE BRONNEN

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
60 pages
Nederlandse
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN stralingsbescherming - 3 TECHNISCHE AANBEVELINGEN VOOR DE TOEPASSING VAN THERMOLUMINESCENTIE-DOSIMETRIE TEN BEHOEVE VAN DE INDIVIDUELE CONTROLE OP DOSES VAN FOTONEN EN ELECTRONEN AFKOMSTIG VAN EXTERNE BRONNEN EUR 5358 n NOTA BENE Noch de Commissie van de Europese Gemeenschappen, noch personen die namens haar optreden, zijn verant­woordelijk voor het gebruik dat eventueel van de hiernavolgende informaties wordt gemaakt. © ECSC, EEC, EAEC, Luxembourg, 1976 Uitgegeven door : Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal Wetenschappelijke en Technische Informatie en Informatiebeheer, Bâtiment Jean Monnet - Kirchberg LUXEMBOURG (Grand-Duché) COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN stralingsbescherming - 3 TECHNISCHE AANBEVELINGEN VOOR DE TOEPASSING VAN THERMOLUMINESCENTIE-DOSIMETRIE TEN BEHOEVE VAN DE INDIVIDUELE CONTROLE OP DOSES VAN FOTONEN EN ELECTRONEN AFKOMSTIG VAN EXTERNE BRONNEN Directoraat Generaal Sociale Zaken 1976 EUR 5358 n VOORWOORD Individuele controle op de blootstelling aan fotonen— en elektronen­otraling geschiedde tot nog toe meental door middel van filmdosimeters» Andere methoden hebben nu het ontwikkelingsstadium bereikt waarbij ze de gebruikelijke dosimeters kunnen vervangen of aanvullen; de thermolumines­cent iedosimetri β ie in dit verband het meest geavanceerde en het grondigst bestudeerde integrerend dosinetrisch syBteem.

Informations

Publié par
Nombre de lectures 53
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents