Belangrijke feiten en cijfers over de Europese Unie
4 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Belangrijke feiten en cijfers over de Europese Unie

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
4 pages
Nederlandse

Description

NA-56-03-772-NL-C Belangrijke feiten en cijfersEuropese Unieover de Europese UnieNLBelangrijke feiten en cijfers over de Europese UnieDe Europese Unie (EU) omvat een groot deel van hetwerelddeel Europa. In 2004 stijgt het aantal lidstaten van15 naar 25. Wanneer in 2007 nog twee landen toetreden,zal de EU een bevolking van bijna een half miljard heb-ben.De Europese Unie streeft ernaar een eerlijke en zorgzamesamenleving te zijn. Alle EU-landen zetten zich in voorvrede, democratie, de rechtsstaat en eerbiediging van demensenrechten en ze werken samen om deze waarden teverspreiden in de wereld in het algemeen.De EU creëert nieuwe werkgelegenheid en betere banenen zorgt dat haar burgers nieuwe vaardigheden leren omzo haar concurrentievermogen en haar welvaart te ver-groten. In samenwerking met haar naaste buren spant deEU zich in om ook buiten haar grenzen welvaart endemocratische vooruitgang te bevorderen.In deze brochure staan veel basisfeiten over de EuropeseUnie en worden actuele cijfers gegeven aan de hand vanduidelijke en aansprekende grafieken en illustraties.Deze publicatie wordt uitgegeven in alle officiële talen van de Europese Unie: Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands,Portugees, Spaans en Zweeds alsook in het Ests, Hongaars, Lets, Litouws, Maltees, Pools, Sloveens, Slowaaks en Tsjechisch.Deze brochure en andere korte, duidelijke informatie over de EU vindt u op de website: europa.eu.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 60
Langue Nederlandse

Exrait

Europese Unie
Belangrijke feiten en cijfers over de Europese Unie
Deze publicatie wordt uitgegeven in alle officiële talen van de Europese Unie: Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans en Zweeds alsook in het Ests, Hongaars, Lets, Litouws, Maltees, Pools, Sloveens, Slowaaks en Tsjechisch.
Deze brochure en andere korte, duidelijke informatie over de EU vindt u op de website: europa.eu.int/comm/publications/
Europese Commissie Directoraat-generaal Pers en communicatie B-1049 Brussel
Manuscript voltooid in februari 2004
Omslag, illustraties en lay-out: Zack/ASCii
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publicatie.
Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 2004
ISBN 92-894-6727-4
Catalogusnr.: NA-56-03-772-NL-C
© Europese Gemeenschappen, 2004
Overneming is toegestaan.
Printed in Germany
GEDRUKT OP CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIER
Meer informatie over de Europese Unie
Via de Europaserver kan op internet informatie in alle officiële talen van de Europese Unie worden geraadpleegd (http://europa.eu.int).
Verspreid over heel Europa zijn honderden plaatselijke EU-informatiecentra gevestigd. Het adres van het dichtstbijzijnde kunt u vinden op de website: europa.eu.int/comm/relays/index_nl.htm.
EUROPEDIRECTbeantwoordt uw vragen over de Europese Unie. De informatiedienst is te bereiken op het gratis telefoonnummer:00 800 6 7 8 9 10 11 (voor abonnees van buiten de EU geldt het gewone nummer: (32-2) 299 96 96), of via e-mail op het adres:europa.eu.int/europedirect.
Informatie en publicaties over de Europese Unie in het Nederlands zijn verkrijgbaar bij:
VERTEGENWOORDIGINGEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE
Vertegenwoordiging in België Archimedesstraat 73, B-1000 Brussel Tel. (32-2) 295 38 44 Fax (32-2) 295 01 66 Internet: europa.eu.int/comm/represent/be E-mail: represent-bel@cec.eu.int
Vertegenwoordiging in Nederland Korte Vijverberg 5 2513 AB Den Haag, Nederland Tel. (31-70) 313 53 00 Fax (31-70) 360 02 66 Internet: www.eu.nl E-mail: burhay@cec.eu.int
BUREAUS VAN HET EUROPEES PARLEMENT
Bureau in België Wiertzstraat 60, B-1047 Brussel Tel. (32-2) 284 20 05 Fax (32-2) 230 75 55 Internet: www.europarl.eu.int/brussels E-mail: epbrussels@europarl.eu.int
Bureau in Nederland Korte Vijverberg 6, 2513 AB Den Haag, Nederland Tel. (31-70) 362 49 41 Fax (31-70) 364 70 01 Internet: www.europarl.eu.int/denhaag E-mail: EPDenHaag@europarl.eu.int
Er zijn vertegenwoordigingen of bureaus van de Europese Commissie en van het Europees Parlement in alle lidstaten van de Europese Unie. De Europese Commissie heeft delegaties in andere landen van de wereld.
Belangrijke feiten en cijfers over de Europese Unie De Europese Unie (EU) omvat een groot deel van het werelddeel Europa. In 2004 stijgt het aantal lidstaten van 15 naar 25. Wanneer in 2007 nog twee landen toetreden, zal de EU een bevolking van bijna een half miljard heb-ben.
De Europese Unie streeft ernaar een eerlijke en zorgzame samenleving te zijn. Alle EU-landen zetten zich in voor vrede, democratie, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten en ze werken samen om deze waarden te verspreiden in de wereld in het algemeen.
De EU creëert nieuwe werkgelegenheid en betere banen en zorgt dat haar burgers nieuwe vaardigheden leren om zo haar concurrentievermogen en haar welvaart te ver-groten. In samenwerking met haar naaste buren spant de EU zich in om ook buiten haar grenzen welvaart en democratische vooruitgang te bevorderen.
In deze brochure staan veel basisfeiten over de Europese Unie en worden actuele cijfers gegeven aan de hand van duidelijke en aansprekende grafieken en illustraties.
NL