Leonardo da Vinci

-

Documents
12 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

* * * * * * * * ** * 1995—1999 EUROOPAN KOMISSIO Edith Cresson: Euroopan komission jäsen, vastuu­alueenaan tutkimus-, koulutus- sekä nuorisoasiat: •3 1 "Maantieteellinen liikkuvuus laajentaa yksilön koke­muspiiriä sekä lisää älyllistä vireyttä ja yleissivistys­o tä. Se vahvistaa oppimiskykyä, jonka kehittäminen Sì on nykyään erittäin tärkeää. " MIKA ON LEONARDO DA VINCI -OHJELMA? Leonardo da Vinci on ohjelma, joka toteuttaa Euroopan yhteisön ammatillista koulutusta koskevaa politiikkaa. Sen tarkoituksena on täydentää ja tukea jäsenmaiden omia koulu­tustoimintoja. Leonardo da Vinci vastaa nopeasti muuttuvan nyky-yhteiskunnan uusiin haasteisiin ja kä­sittelee Euroopan työttömyysongelmaa, joka on keskeinen aihe koulutusta koskevassa valkoisessa kirjassa. Euroopan komissio hyväksyi tämän asiakirjan Opettaminen ja oppi­minen — kohti kognitiivista yhteiskuntaa" 29.11.1995. Aloitteentekijöinä olivat tutkimus-, opetus-, koulutus- ja nuorisoasioista vastaava komission jäsen Edith Cresson sekä työlli­syys- ja sosiaaliasioista vastaava komission jäsen Pádraig Flynn. Leonardo da Vinci -ohjelma toimii kaikissa Euroopan talousalueen maissa: Euroopan unionin 15 jäsenmaassa sekä Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa. Lähitulevaisuudes­sa ohjelmaan tulevat mukaan myös EU:n keski- ja itäeurooppalaiset liitännäisjäsenet sekä Kypros.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 40
Langue Esperanto
Signaler un problème