Notice Disques durs Freecom  FHD-3
54 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Notice Disques durs Freecom FHD-3

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
54 pages
Français

Description

Notice utilisateur, mode d'emploi du modèle 'FHD-3' de marque 'Freecom'

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 186
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait

75* .0 / 75* .0 & EHA9EHA LAHIEon
4A. "$

HAAom 0-!
+DAH JElEI=JAH, NoI oI HAmAHEonI @=oEH DoEIE lA @EIGA @H AJAH n H A A Aom 0-! . 2oH nA JElEI=JEon AJ nA FAHBoHm=nA oFJEm=lAI, noI oI HAomm=n@onI @A lEHA =JJAnJEAmAnJ A m=nAl ==nJ @JElEIAH A FHo@EJ. HAA?om 6A?DnoloCEAI _ /AHm=nO MMM.BHAA?om.?om
+onJAn @A l= >oîJA @Am=>=ll=CA 8AEllAz éHEBEAH lA onJAn @A l= oîJA @Am=ll=CA ; lAI élémAnJI IE=nJI @oEAnJ  êJHA EnlI : _ EIGA @H AJAHnA HAAom 0-! _ )@=FJ=JAH IAJAH _ âlA _ 5olA _ -4OM onJAn=nJ lA m=nAl AJ lA loCEEAl @=FFlE=JEon _ E@A @EnIJ=ll=JEon H=FE@A _ =HJA @A C=H=nJEA + AnAloFFA
)JJAnJEon  6oI @HoEJI HéIAHéI. LAI FHo@EJI EJéI @=nI A m=nAl IonJ nEGAmAnJ mAnJEo néI à @AI BEnI @E@AnJEBE=JEon AJ FAAnJ êJHA @AI m=HGAI ommAHE=lAI o @éFoIéAI @AI IoEéJéI onAHnéAI. A FéHEFDéHEGA = éJé onç FoH êJHA JElEIé l= m=EIon o = HA=. HAAom nA FAJ êJHA JAn HAIFonI=lA @A @omm=CAI, @A FAHJAI @A @onnéAI o @ @omm=CAI onIéJEBI, GAlI GElI IoEAnJ ( omFHEI, I=nI lEmEJ=JEon, lAI @omm= CAI @ûI à @AI FAHJAI @A FHoBEJI ommAHE=, à nA EnJAHHFJEon @=JEEJé, à  FAHJA @EnBoHm=JEonI ommAHE=lAI o à @=JHAI FAHJAI BEn=nEèHAI HéIlJ=nJ @A lI=CA o @A lEmFoIIEElEJé @JElEIAH A FHo@EJ HAAom, mêmA IE HAAom = é EnBoHmé @AI HEIGAI @A JAlI @omm=CAI. NoI noI HéIAHonI lA @HoEJ @A mAJJHA noI FHo@EJI à joH An BonJEon @AI FHoC JADnoloCEGAI.
M=nAl @A lJElEI=JAH
5omm=EHA
énéH=lEJéI .......................................................................................... F=CA " MAIHAI @A FHé=JEon....................................................................... F=CA # EIGA @H AJAHnA 0-!.................................................................. F=CA $
+D=FEJHA  : 1nIJ=ll=JEon@loCEEAlHAAom2AHIon=lMA@E=5EJ..A..................F=CA&
+D=FEJHA  : 1nIJ=ll=JEon @ m=JéHEAl...................................................................... F=CA 
+D=FEJHA ! : 1nIJ=ll=JEon @ FEloJA 0-! 75 ...................................................................................... F=CA # 0-! 75 .  EHA9EHA.................................................................. F=CA &
+D=FEJHA " : 7JElEI=JEon GoJE@EAnnA @ 0-! =A lA loCEEAl HAAom 2AHIon=l MA@E= 5EJA........................................................... F=CA 
+D=FEJHA # : 1nJAHB=A JElEI=JAH @ loCEEAl HAAom 2AHIon=l MA@E= 5EJA........................................................... F=CA "
+D=FEJHA $ : 2=HJEJEonnAH oJHA 0-!.................................................................... F=CA !'
+D=FEJHA % : éF=nn=CA .......................................................................................... F=CA #!
© " HAAom 6ADnoloCEAI
!
"
HAAom 0-!
énéH=lEJéI 2oH =IIHAH n BonJEonnAmAnJ oHHAJ @A A FHo@EJ, lAI onBECH=JEonI m=JéHEAllA AJ loCEEAllA @oEAnJ êJHA lAI IE=nJAI.
+onBECH=JEon m=JéHEAllA 2oH JElEIAH HAAom 0-!, lAI omFoI=nJI IE=nJI IonJ néAII=EHAI : _ 1nJAl 2AnJEm 11 !!M0z o FlI FEII=nJ _ $"Mo @A 4)M o FlI FEII=nJ _ LAJAH -4OM FoH lEnIJ=ll=JEon @AI FEloJAI AJ/o @ loCEEAl _ 75: 2oHJ 75 . o 75 . @EIFonElA* _ 75/EHA9EHA: 2oHJ 75 . o 75 . @EIFonElA* / 2oHJ EHA9EHA @EIFonElA* _ onnAJEon 1nJAHnAJ FoH lAnHACEIJHAmAnJ @A l= C=H=nJEA An lECnA AJ FoH lAI mEIAI à joH AJ JéléD=HCAmAnJI @A FEloJA / @A loCEEAl.
+onBECH=JEon loCEEAllA _ 9En@oI '& 5 _ 9En@oI M _ 9En@oI  _ 9En@oI 2
* 75 . FHéIAnJA nA omF=JEElEJé @AIAn@=nJA =A 75 .. 2oH =IIHAH nA FAHBoHm=nA oFJEm=lA @ HAAom 0-!, oJHA 2 @AH=EJ êJHA éGEFé @n FoHJ 75 ..
MAIHAI @A FHé=JEon
énéH=lEJéI
2oH oI =IIHAH GA oJHA HAAom 0-! BonJEonnA oHHAJAmAnJ, AEllAz oIAHAH lAI FHé=JEonI IE=nJAI. 5E AllAI-E nA IonJ F=I HAIFAJéAI, l= C=H=nJEA FAJ êJHA =nnléA AJ lA 0-! HEIGA @êJHA An@omm=Cé. _ éI=JEAz lA 0-! F=H lA E=EI @ IIJèmA @AFloEJ=JEon (oFJEon FAHmAJ-J=nJ @A @éH=nDAH o @éjAJAH n FéHEFDéHEGA @=nI l= =HHA @AI JâDAI 9En@oI ==nJ @A @éH=nDAH lA âlA o lA âlA @=lEmAnJ=JEon, B=JA @A GoE @AI @onnéAI HEIGAnJ @êJHA FHA@AI. _ NA l=EIIAz F=I JomAH lA HAAom 0-! o nA lAFoIAz F=I à @=JHAI DoI mé=nEGAI HIGAI, GE FoHH=EAnJ o=IEonnAH @AI FAHJAI @A @onnéAI o An@omm=CAH lA @EIGA @H. _ NJElEIAz F=I lA HAAom 0-! IE l= JAmFéH=JHA =mE=nJA AIJ EnBéHEAHA à ° o IFéHEAHA à "#°. _ 5E lA HAAom 0-! AIJ @éFl=é @n AnEHonnAmAnJ BH=EI AHI n AnEHonnA-mAnJ FlI D=@, l=EIIAz-lA I=@=FJAH à l= JAmFéH=JHA =mE=nJA ==nJ @A lJElEIAH. n ABBAJ, @A l= on@AnI=JEon FAJ IA BoHmAH à lEnJéHEAH @ lAJAH AJ nEHA à Ion on BonJEonnAmAnJ. _ NA FoIAz F=I @A lEGE@AI o @A oEIIonI IH lA 0-!. 5E @AI lEGE@AI IonJ HAnAHIéI AJ AnJHAnJ An onJ=J =A @AI omFoI=nJI élAJHonEGAI à lEnJéHEAH @ oJîJEAH @ lAJAH, AlE-E IAH= An@omm=Cé AJ nA BonJEonnAH= FlI oHHAJAmAnJ. _ NJElEIAz F=I lA 0-! @=nI n AnEHonnAmAnJ FoIIEéHA. 6HoF @A FoI-IEèHA à lEnJéHEAH @ lAJAH FAJ An@omm=CAH lélAJHonEGA EnJAHnA AJ AmFêDAH lA BonJEonnAmAnJ oHHAJ @ lAJAH. _ NJElEIAz GA l=@=FJ=JAH IAJAH BoHnE =A lA 0-!. _ LA B=EJ @oHEH lA 0-! =nnlA l= C=H=nJEA.
4Am=HGA : 75 . FHéIAnJ=nJ nA omF=JE>ElEJé @AIAn@=nJA =A 75 ., lA 0-! FAJ êJHA onnAJé à JoI lAI FoHJI 75. +AFAn@=nJ, l= FAHBoHm=nA @ 0-! (EJAIIA @A JH=nIBAHJ @A @onnéAI IAH= noJ=>lAmAnJ FlI B=E>lA IEl AIJ onnAJé à n FoHJ 75 . FlJôJ Gà n FoHJ 75 ..
1M2O46)N6 LA >oJon 5;N+ BECH=nJ IH lA 0-! AIJ onç FoH BonJEonnAH =A lA loCEEAl 5;N+ BoHnE IH lA + onJAn=nJ lA m=nAl AJ lA loCEEAl. HAAom 5;N+ JElEIA lA FoHJA-@omAnJI MEHoIoBJ FoH InDHonEIAH lAI BEDEAHI. LoHIGA oI JElEIAz lA loCEEAl HAAom 5;N+, oI @AAz I=oEH GA JoI lAI BEDEAHI AnHACEIJHéI @=nI lA HéFAHJoEHA 5;N+ IH lA 0-! IonJ HAlEéI = BEDEAHI oHECEn= @=nI oJHA 2+ o IH lA HéIA=. 5E oI IFFHEmAz n BEDEAH @=nI lA HéFAHJoEHA 5;N+, loHECEn=l oHHAIFon@=nJ AIJ éC=lAmAnJ IFFHEmé loHI @A l= FHoD=EnA In-DHonEI=JEon  2oH éEJAH Al=, oI @AAz « 5éF=HAH lA BEDEAH @A loHECEn=l » =L=nJ @A lA IFFHEmAH. 8AEllAz oI HéBéHAH = D=FEJHA #
$
HAAom 0-!
EIGA @H AJAHnA 0-!
5E oI HADAHDAz n @EIGA @H AJAHnA @EIFoI=nJ @nA FAHBoHm=nA, @nA =F=EJé @A IJok=CA AJ @nA BE=ElEJé m=Em=lAI, =A HAAom 0-!, oI B=EJAI lA on DoE. LA JH=nIBAHJ @A @onnéAI à CH=n@A EJAIIA E= lEnJAHB=A 75 . / EHA9EHA An B=EJ loJEl E@é=l FoH lA IJok=CA @A @onnéAI, lA F=HJ=CA @A BEDEAHI, l=HDE=CA, lA monJ=CA E@éo nméHEGA, lA =@Eo Fl==k AJ JoJAI lAI =FFlE=JEonI néAIIEJ=nJ n =èI H=FE@A à @AI BEDEAHI. 2oH @AI H=EIonI FH=JEGAI, lA @EIGA @H HAAom 0-! = éJé F=HJEJEonné ( F=HJEJEon AJ FHéBoHm=Jé (IIJèmA @A BEDEAHI )6!. LA BoHm=J )6! =IIHA nA EnJAHD=nCA=ElEJé m=Em=lA AnJHA lA 0-! AJ @=JHAI oH@En=JAHI. 5E oI DoEIEIIAz @A BoHm=JAH lA 0-! @=nI n =JHA IIJèmA @A BEDEAHI (F=H A. N65, I=DAz GA oI FoHHAz HAnonJHAH @AI FHolèmAI IE oI onnAJAz lA 0-! à nA =JHA oH@En=JAH GA AlE =A lAGAl oI l=Az BoHm=Jé.
4Am=HGA : nA F=I oHEH lAI oAHJHAI @A AnJEl=JEon : AllAI IonJ En@EIFAnI=>lAI FoH m=EnJAnEH l= JAmFéH=JHA @A BonJEonnA-mAnJ oHHAJA @ 0-!.
IAII@H2oJEonHAEnIJ=ll=AmElJ=JnnoEAI=lAzmoAlA@=@AAJHAJHn=DlAIâlAI=lAnno.IoJzAJ@EMAln=A.EJ5=AHAzAHAoImo2n@éomm=J=ll.1nIAIEHoIénI=AIlEFIAJoIoJIAlIJ=llAzAH.!.1noA@HnEJ=@AoHJHA9EHAE/75JoHFnàAHE9AHE/.75âlAlAADz=Hn.HJA'&I.59EIon@AJolFI)EFnEHAnAIFlémAnJ=E=AHFoJénAII/MIon@9EHAllEA8.2/AH=éBéHIHzoàHJIA=DEF,!HoFJoHEnAnAAI@EFHonJE@JéE=llAéA@lEnIJ=ll=JEonm=JéAAllAEHEEColJ.lAAl
2oH An I=oEH FlI IH AI =HJElAI AJ @=JHAI FHo@EJI HAAom, onIlJAz lA IEJA .BHAAom.om o onJ=JAz oJHA HAAn@AH / @EIJHEJAH HAAom lo=l.
OFJEonI : _ âlA EHA9EHA IFFlémAnJ=EHA _ âlA 75 . IFFlémAnJ=EHA _ )@=FJ=JAH IAJAH IFFlémAnJ=EHA
5olA
8AHHo KAnIEnCJon 7n AmFl=AmAnJ FoH AHHo @A KAnIEnCJon AIJ @EIFonElA IH l=HHEèHA @ oîJìAH @ 0-!, El FAHmAJ @=JJ=DAH lA lAJAH à n ojAJ BEA (oJHA HA= F=H A.. LA AHHo KAnIECJon AIJ n @AI IIJèmAI =nJE-olI FoH m=JéHEAl EnBoHm=JEGA lAI FlI JElEIé = mon@A.
%
énéH=lEJéI
LA 0-! FAJ êJHA FoIEJEonné AHJE=lAmAnJ o DoHEzonJ=-lAmAnJ. 5E oI @éIEHAz lEnIJ=llAH An FoIEJEon AHJE=lA El AIJ néAII=EHA @JElEIAH lA IolA BoHnE. 8AEllAz noJAH GA lA IolA nA FAJ êJHA BEé GA IH n IAl ôJé @ lAJAH. LAI HoDAJI @ IolA AJ lAI BAnJAI oHHAI-Fon@=nJAI @=nI lA lAJAH 0-! IonJ FHéI @A m=nEèHA à A GA lA IolA nA FEIIA IA BEAH GA IE loHEAnJ=JEon AIJ oHHAJA.
&
HAAom 0-!
+D=FEJHA  : 1nIJ=ll=JEon @ loCEEAl HAAom 2AHIon=l MA@E= 5EJA
5E oI =Az lEnJAnJEon @JElEIAH lA oJon 5N IH lA 0-!, oI @AAz =F=H==nJ EnIJ=llAH lA loCEEAl HAAom 2AHIon=l MA@E= 5EJA .
4Am=HGA : FoH FooEH JElEIAH lAI BonJEonI @ loCEEAl HAAom 2AHIon=l MA@E= 5EJA @éHEJAI @=nI A m=nAl, oI @AAz H=oH-@AH oJHA 0-! HAAom à oJHA 2+.
. 1nIJ=ll=JEon @ loCEEAl HAAom 2AHIon=l MA@E= 5EJA
. 1nIéHAz lA  0-! 5oBJ=HA  M=n=l @=nI oJHA lAJAH @A -4OM. LA mAn @=AEl HAAom =FF=H=îJ :
5E lA loCEEAl nA IoHA F=I =Jom=JEGAmAnJ, lEGAz IH « 5J=HJ » @=nI lA HéFAHJoEHA FHEnEF=l @ .
. lEGAz IH « 1nIJ=ll 5oBJ=HA » FEI IélAJEonnAz « HAAom 2AHIon=l MA@E= 5EJA ». LEnIJ=ll=JEon @ loCEEAl HAAom 2AHIon=l MA@E= 5EJA @ém=HHA. 5EAz lAI EnIJHJEonI =FF=H=EII=nJ à léH=n AJ onBEHmAz =A « 5E=nJ » FoH FoHIEHA lEnIJ=ll=JEon.
EAHElJHA@oIIHEn=zAoDIEIoFoEJ58A.AMl==E@A2mnoIHAAoA\HH=mm2HoC\:AJI=BJHé@F=éoIoFFHAlEHAEIIo@AL."
!. LEIAz =JJAnJEAmAnJ lA onJH=J @A lEAnA. 5E oI l=AFJAz, onBEHmAz An lEG=nJ IH « OE ». 4Am=HGA : loHIGA oI lEGAz IH « Non », lEnIJ=ll=-JEon IEnJAHHomFJ. 5élAJEonnAz lA @oIIEAH ElA AJ lA @oIIEAH FHoCH=mmA @=nI lA mAn ém=HHAH @=nI lAGAl lEônA HAAom 2AHIon=l MA@E= 5EJA @oEJ =FF=H=îJHA.
1nIJ=ll=JEon @ loCEEAl HAAom 2AHIon=l MA@E= 5EJA
HoJHA@EIGA@.HEoJlAIénJ=nnn@AHJ=IHAEIIoHlAFoEDEAIBoHHCHAFIAnm=Am'
HAAom 0-!
#. L= oîJA @A @E=loCA « OFJEonI » oI FAHmAJ @A DoEIEH IE n H=oHE AHI lA loCEEAl HAAom 2AHIon=l MA@E= 5EJA @oEJ êJHA Héé IH lA HA= AJ IE lA loCEEAl @oEJ êJHA l=né =Jom=JEGAmAnJ = @ém=HH=CA @A 9En@oI. 2oH IEmFlEBEAH lJElEI=JEon @A HAAom 2AHIon=l MA@E= 5EJA, noI oI HAom-m=n@onI @A IélAJEonnAH AI @A oFJEonI.
$. lEGAz IH « 5E=nJ » FoH @ém=HHAH lEnIJ=ll=JEon. 6oI lAI BEDEAHI FHo-CH=mmA néAII=EHAI IonJ oFEéI IH lA @EIGA @H @A oJHA oH@En=JAH. %. L= @AHnEèHA BAnêJHA onJEAnJ n mAII=CA oI @Am=n@=nJ IE oI IoD=EJAz @ém=HHAH lA loCEEAl HAAom 2AHIon=l MA@E= 5EJA Emmé@E=JAmAnJ. NoI oI HAomm=n@onI @A IélAJEonnAH AJJA oFJEon =BEn @A FooEH onBECHAH lA loCEEAl FoH oJHA 0-!. lEGAz IH « 6AHmEnAH ».
1nIJ=ll=JEon @ loCEEAl HAAom 2AHIon=l MA@E= 5EJA
. éIEnIJ=ll=JEon @loCEEAl HAAom 2AHIon=l MA@E= 5EJA
2oH IFFHEmAH lA loCEEAl HAAom 2AHIon=l MA@E= 5EJA @A oJHA oH@En=JAH, FHoé@Az ommA IEJ :
. .
=nI lA mAn « 5J=HJ », IélAJEonnAz « 2HoCH=mmAI » - « HAAom 2AHIon=l MA@E= 5EJA ». 5élAJEonnAz AnIEJA « 7nEnIJ=ll HAAom 2AHIon=l MA@E= 5EJA ». LA loCEEAl AIJ IFFHEmé @A oJHA oH@En=JAH.
