//img.uscri.be/pth/7012a61d1b41ffe1c94f543a1ca361ab7237186f
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring

De
44 pages
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Vandrende arbejdstageres sociale sikring Portugal Vejledning om rettigheder og pligter med hensyn til social sikring for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, der skal arbejde i PORTUGAL Læs i egen interesse denne vejledning omhyggeligt Denne publikation udgives også på folgende sprog: ES ISBN 92-825-9223-5 DE ISBN 92-825-9225-1 GR ISBN 92-825-9226-X ENN 92-825-9781-4 FR ISBN 92-825-9227-8 IT ISBN 92-825-9228-6 NL ISBN 92-825-9229-4 PT ISBN 92-825-9230-8 Dette hæfte indeholder kun generelle oplysninger. Det må ikke betragtes som en udtommende fremstilling af loven i noget bestemt tilfælde. Denne publikation er blevet udarbejdet af De Europæiske Fællesskabers Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring (Sekretariatet: Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles). Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1990. ISBN 92-825-92 24-3 Katalognummer: CE-18-88-004-DA-C Tekster i denne publikation må med kildeangivelse frit gengives i deres helhed eller i uddrag. Printed in Belgium INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bemærkninger 5 2. Organisation, optagelse i forsikringen og finansiering 7 3. Sygehjælp 10 4. Sygdom4 5. Fødsel, faderskab og adoption 15 6. Arbejdsløshed7 7. Forsørgelsespligter 19 8. Invaliditet 23 9. Alderdom5 10. Dødsfald7 11. Arbejdsulykker og erhvervssygdomme 212.
Voir plus Voir moins