Verzamelde communautaire teksten inzake sociale zekerheid

-

Documents
232 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Verzamelde communautaire teksten inzake sociale zekerheid Commissie van de Europese Gemeenschappen 1983 (2e druk - bijgewerkt tot 30 juni 1985) Verzamelde communautaire teksten inzake Sociale Zekerheid 2e druk - (bijgewerkt tot 30 juni 1985) Commissie van de Europese Gemeenschappen — 1985 De tweede uitgave van de „Verzamelde communautaire teksten" is samengesteld op verzoek van de Commissie van de Euro­pese Gemeenschappen door de „Dienst Sociale Zekerheid voor migrerende werknemers" van dee van de Europe­se Gemeenschappen, in samenwerking met de heer G. Perl, adjunct-raadgever bij het Ministerie van Sociale Voorzieningen te Brussel. Het Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen heeft zich met de technische uitvoering belast. De Commissie van de Europese Gemeenschappen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze publikatie. Deze is even­eens verkrijgbaar in het DA ISBN 92-825-5352-3 DEN 92-825-5353-1 GRN 92-825-6361-8 ENN 92-825-5354-X FRN 92-825-5355-8 IT ISBN 92-825-5356-6 Nadere gegevens omtrent deze publikatie zijn opgenomen aan het einde van dit werk. Deze publikatie is voltooid in juli 1985. Luxemburg, Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1986 ISBN 92-825-5357-4 Catalogusnummer: CE-43-85-660-NL-C © EGKS-EEG-EGA, Brüssel-Luxemburg, 1986. Publikatie toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden, onder vermelding van de bron.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 55
Langue Nederlandse
Signaler un problème