Nøgletal og fakta om EU og europæerne
2 pages
Danish
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Nøgletal og fakta om EU og europæerne

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
2 pages
Danish

Description

eieiNA-67-05-686-DA-C Nøgletal og faktaDen Europæiske Unionom EU og europæernNøgletal og fakta DAom EU og europæerne Den Europæiske Union (EU) dækker med sine 25 medlemslandeen stor del af det europæiske kontinent.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 58
Langue Danish

Exrait

Nøgletal og faktaDA om EU og europæerne Den Europæiske Union (EU) dækker med sine 25 medlemslande en stor del af det europæiske kontinent. Når 2 nye lande mere bliver medlemmer i 2007, vil EU få en befolkning på næsten en halv milliard.
EU ønsker at skabe et retfærdigt, menneskeligt samfund. Alle EU-lande arbejder for fred, demokrati, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, og sammen styrker de disse værdier i resten af verden.
For at blive mere konkurrencedygtige og velstående arbejder EU på at skabe nye og bedre job og at sikre, at borgerne får nye kvalifikationer. Sammen med de nærmeste naboer arbejder EU også for at bidrage til velstand og demokrati ud over EU's grænser.
Denne brochure indeholder mange grundlæggende fakta om EU og en række underholdende figurer og illustrationer. Du kan sammenligne de forskellige EU-lande og se, hvordan de står i forhold til store lande andre steder i verden.
De lande, der søger om optagelse i EU, er også taget med og behandles i et særligt afsnit.
Publikationskontoret Publications.eu.int
Den Europæiske Union
Nøgletal og fakta om EU og europæerne
Du kan finde denne brochure og andre publikationer med korte og præcise oplysninger om EU på internettet:europa.eu.int/comm/publications/
Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Kommunikation Publikationer B-1049 Bruxelles
Manuskript afsluttet i maj 2005
Omslag, illustrationer og layout: Zack
Bibliografiske data findes bagest i publikationen
Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2006
ISBN 92-89-9548-0
Katalognr.: NA-67-05-686-DA-C
© De Europæiske Fællesskaber, 2006 Eftertryk tilladt
Printed in Germany
T -RYKT PÅ IKKEKLORBLEGET PAPIR
Yderligere oplysninger om EU:
Oplysninger på alle EU’s sprog fås via internet på Europa-serveren:europa.eu.int
opa findes der i hundredvis af lokale EU-informationscentre. Du kan finde adressen på det nærmeste center her: omm/relays/index_da.htm
EUROPEDIRECTer en tjeneste, der svarer på dine spørgsmål om EU. Du kan ringe til dette frikaldsnummer:00 800 6 7 8 9 10 11(eller hvis du ringer fra et sted uden for EU: (32-2) 299 96 96) eller bruge e-post viaeuropa.eu.int/europedirect
Oplysninger og publikationer om EU på dansk fås hos:
EUROPA-KOMMISSIONEN
Repræsentation i Danmark Højbrohus, Østergade 61 Postboks 144 DK-1004 København K Tlf. (45) 33 14 41 40 Fax (45) 33 11 12 03 Internet: www.europa-kommissionen.dk E-post: eu@europa-kommissionen.dk
EUROPA-PARLAMENTET
Kontoret i Danmark Christian IX's Gade 2, 2. DK-1111 København K Tlf. (45) 33 14 33 77 Fax (45) 33 15 08 05 Internet: www.europarl.dk E-post: EPKobenhavn@europarl.eu.int
Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet har ligeledes kontorer i de øvrige EU-lande. Europa-Kommissionen har også delegationer i andre dele af verden.