Utkast till rapport om tillgång till fortbildning inom unionen

-

Documents
48 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

• *• • * • • •*** UTBILDNING YRKESUTBILDNING UNGDOM Utkast till rapport om tillgång till fortbildning inom unionen H EUROPEISKA KOMMISSIONEN i* O Q Utkast till rapport om tillgång till fortbildning inom Unionen (Rådets rekommendation av den 30 juni 1993) EUROPEISKA KOMMISSIONEN En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern (http://europa.eu.lnt). Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen. Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 1997 ISBN 92-828-0569-7 © Europeiska gemenskaperna, 1997 Kopiering tillåten med angivande av källan, dock inte för kommersiellt bruk. Printed in Belgium TILLGANG TILL FORTBILDNING INOM UNIONEN Förord Alltsedan stats- och regeringschefernas möte i Essen i december 1994 har man i Europa sett som en prioriterad uppgift att investera i fortbildning för att förbättra sysselsättningsnivån och kvaliteten på sysselsättningen. Att höja och utveckla individens kompetens erkänns idag äntligen som faktorer av avgörande betydelse för såväl syselsättningen som för företagens konkurrenskraft. Debatterna om vitboken "Lära och lära ut: På väg mot kunskapssamhället" har visat att de tillfrågade inrättningarna i stor utsträckning ansluter sig till denna ståndpunkt.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 24
Langue Norwegian
Signaler un problème