Wat is het CEIES - Wat doet het?

-

Documents
2 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Sem pub c a t i e s Î3 WAT HEEFT HET CEIES B E R E I KT?Sinds 1996 organiseert het CEIES ook seminars over 1 actuele onderwerpen. Deze aanpak stelt deskundigen uit WA leder jaar brengt het CEIES tijdens de plenaire vergadering τ ís Η ε τ : I heel Europa in staat actief deel te nemen en is zeer nut­officieel advies uit over de vele onderwerpen die in de sub­tig gebleken. De resultaten van de seminars worden in comités of tijdens seminars zijn behandeld. Deze adviezen een speciale CEIES­reeks gepubliceerd die bij het secre­kunnen op formeel verzoek, voornamelijk van het Comité tariaat verkrijgbaar is. statistisch programma, of op eigen initiatief worden gegeven. Zij worden verspreid onder de andere EU­ en De volgende vijf onderwerpen zijn al of worden bin­nationale instellingen, zoals het Europees Parlement, de nenkort besproken: Raad, de Commissie en de lidstaten en met veel belang­stelling ontvangen. Eurostat, op zijn beurt, is verantwo­Q Labour Statistics, basic needs, mei 1996, Voorburg, ordelijk voor de uitvoering van de specifieke aanbevelin­Nederland; gen in de follow­uptekst van de adviezen. In het algemeen worden de adviezen en aanbevelingen van het CEIES fU Employment and Labour Cost Statistics in the EMU volledig overgenomen en zijn zij van grote invloed op de Perspective, mei 1997, Londen, Verenigd Koninkrijk; besluitvorming.

Informations

Publié par
Nombre de lectures 0
Langue Nederlandse
Signaler un problème