EUROPEAN-COMMISSION-EUROSTAT

EUROPEAN-COMMISSION-EUROSTAT

Publications

https://img.uscri.be/pth/1b6ac64004fc8daf9368c78d4ed4f5b855286826
8 pages
https://img.uscri.be/pth/af018600cf7ac44ecadb88af3cb35b11c747b841
Seriee
European Commission Eurostat
204 pages
https://img.uscri.be/pth/2869a13a9a667d50a1ebe4b1e84ac51a96348b36
Comptes trimestriels
European Commission Eurostat
4 pages
https://img.uscri.be/pth/a9769312382400bc6ca14fd09a35e4522677a2c2
Eurostat
European Commission Eurostat
500 pages
https://img.uscri.be/pth/77b823c5dccaf5badc4695e85a5662cf41d23c72
Statistical assessment of land use
European Commission Eurostat
420 pages
https://img.uscri.be/pth/6185d467c4c8d0db5fbe4d4839c8f2e3104bb1e6
Régions
European Commission Eurostat
https://img.uscri.be/pth/3ba009ca113648f939f6c507d9db2b4d574a6c47
4 pages
https://img.uscri.be/pth/29307113dc4c7ced506ea8a120ebd88458b38a47
Zwangsabgaben in der EU
European Commission Eurostat
8 pages
https://img.uscri.be/pth/140a47408482b4510b97da939ccac6f128707a2c
Estatísticas de base da Comunidade
European Commission Eurostat
320 pages
https://img.uscri.be/pth/6ded97d91e845dbb00521cbb44d298c432773efe
Ladungsträgerverkehr in Europa, 2005
European Commission Eurostat
8 pages
https://img.uscri.be/pth/192fd0ca1a3576aa34d58d657c2ff78535048a1c
Harmonisierte Verbraucherpreisindizes
European Commission Eurostat
8 pages
https://img.uscri.be/pth/326537bd93661c62ec5391767ba5bbf55a32c256
Statistiques industrielles
European Commission Eurostat
12 pages