Yrittäjyys Euroopassa

-

Documents
26 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ISSN 1680-0591EUROOPASSAYrittäjyysYrityspoliittisia uutisia ja katsauksiaEuroopan komission yritystoiminnan pääosaston julkaisu13 Tervetuloa! Loka-joulukuu 2003ERIKOISTEEMANA EU:N LAAJENEMINEN TEEMANA YRITTÄJYYSPk-yritysten eurooppalainenperuskirjaPK-YRITYKSETEIC:t tarjoavat käytännön neuvojaTEOLLISUUSUusien jäsenmaidenterästeollisuusUUSI TALOUSIDA laajeneeYHTEISMARKKINATPECA-sopimukset valmistavatlaajentumiseenEuroopankomissioLoka-joulukuu 2003PÄÄKIRJOITUS EIC-, IRC- ja IRE-osoitteet 14Tervetuloa! EU laajenee: teollisuudellaERIKOISTEEMANA EU:N LAAJENEMINEN homma hanskassa? 3 MAAILMANMARKKINATTEEMANA YRITTÄJYYSPk-yritysten eurooppalainenperuskirja Teknistä apua lähinaapureille 15TEEMANA YRITTÄJYYSPK-YRITYKSETEIC:t tarjoavat käytännön neuvojaPienyritysten peruskirja valmistaa UUSI TALOUSTEOLLISUUSUusien jäsenmaidenterästeollisuushakijamaita laajentumiseen 4 IDA laajenee 16UUSI TALOUSIDA laajeneePK-YRITYKSET YHTEISMARKKINAT YHTEISMARKKINATPECA-sopimukset valmistavatlaajentumiseenEIC:t tarjoavat käytännönPECA-sopimukset pohjustavat neuvoja 6unionin laajentumista 18Rakennustuotedirektiivin TEOLLISUUSEuroopankomissio täytäntöönpano 20Uudet jäsenmaat terästäytyvätSäännösten tarkastaminen ennen liittymistä 8kaupan sujumiseksi 21Euroopan unionissa on 25Lääkintälaitteiden työpaja 21INNOVAATIOjäsenmaata 1. toukokuutaInnovaation edistäminen Elintarviketeollisuus: onnistuneet “tuplanolla”-2004 alkaen.

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 20
Langue Finnish
Signaler un problème
13 Loka-joulukuu 2003
TEEMANA YRITTÄJYYS Pk-yritysten eurooppalainen peruskirja
PK-YRITYKSET EIC:t tarjoavat käytännön neuvoja
UUS sien jäsenmaiden rästeollisuus
UUSI TALOUS IDA laajenee
YHTEISMARKKINAT PECA-sopimukset valmistavat laajentumiseen
Euroopan komissio
ISSN 1680-0591 YrittäjyysEUROOPASSA Yrityspoliittisia uutisia ja katsauksia Euroopan komission yritystoiminnan pääosaston julkaisu
Tervetuloa! 
ERIKOISTEEMANA EU:N LAAJENEMINEN
PÄÄKIRJOITUS EU laajenee: teollisuudella homma hanskassa? 3 TEEMANA YRITTÄJYYS Pienyritysten peruskirja valmistaa hakijamaita laajentumiseen 4
PK-YRITYKSET EIC:t tarjoavat käytännön neuvoja
TEOLLISUUS Uudet jäsenmaat terästäytyvät ennen liittymistä
INNOVAATIO Innovaation edistäminen tulevissa jäsenmaissa
6
8
10
EU:NLAAJENTUMISEN ERIKOISSIVUT Yritystoiminnan pääjohtaja Jean-Paul Mingasson 11 Kymmenen tulevan jäsenmaan tilastotietoja 12 Laajentumiskartta ja kansanäänestysten tulokset 13
Loka-joulukuu 2003
Loka-joulukuu 2003
TEEMANA YRITTÄJYYS Pk-yritysten eurooppalainen peruskirja PK-YRITYKSET EIC:t tarjoavat käytännön neuvoja TEOLLISUUS Uusien jäsenmaiden terästeollisuus UUSI TALOUS IDA laajenee YHTEISMARKKINAT PECA-sopimukset valmistavat laajentumiseen
Tervetuloa!
ERIKOISTEEMANA EU:N LAAJENEMINEN
Euroopan komissio Euroopan unionissa on 25 jäsenmaata 1. toukokuuta 2004 alkaen. Tässä numerossa tarkastellaan, kuinka yrityspolitiikka auttaa valmistautumisessa uuteen vaiheeseen unionin kehityksessä.
EIC-, IRC- ja IRE-osoitteet MAAILMANMARKKINAT Teknistä apua lähinaapureille
UUSI TALOUS IDA laajenee
YHTEISMARKKINAT PECA-sopimukset pohjustavat unionin laajentumista Rakennustuotedirektiivin täytäntöönpano Säännösten tarkastaminen kaupan sujumiseksi Lääkintälaitteiden työpaja Elintarviketeollisuus: onnistuneet “tuplanolla”-kauppaneuvottelut Eurooppalaiset standardit ja laajentuminen TIEDOKSI Julkaisut ja kalenteri
14
15
16
18 20 21 21
22 22
23
Julkaisu Toimitus Yrittäjyys Euroopassa(EnterpriseYrittäjyys Euroopassapyrkii osoittamaan, kuinka yritystoimintaa, innovaatiota Europe) on neljännesvuosittainja yrittäjyyttä edistämällä Eurooppaan voidaan luoda kestävää taloudellista ilmestyvä maksuton tiedotuslehti,kasvua, enemmän ja parempia työpaikkoja ja laajempaa sosiaalista jkoieklae lloän.  sSaitaät ajuvlilklaai 11:llä yhtoepisaönnyhteenkuuluvuutta. see Euro komission yritystoiminnanYrittäjyys Euroopassa-lehden sähköinen versio löytyy komission Europa-pääosasto:sivuilta http://europa.eu.int/comm/enterprise/library. Tiedotuksen ja viestinnän yksikköTästä osoitteesta löytyy myös aina ajankohtaista tietoaYrittäjyys Yritystoiminnan pääosastoEuroopassa-lehden lukijoita kiinnostavista aiheista. Runsaasti muunlaista Euroopan komissioinformaatiota Euroopan komissiosta on saatavilla sähköisesti osoitteista PF..  ((3322--22))  2299--9616952469http://europa.eu.int sekä http://europa.eu.int/comm/enterprise. Sähköposti: enterprise-europe@cec.eu.intToimittaja: Andrew Boreham Tilaukset: http://europe.eu.int/comm/enterprise/library/enterprise-europe/ tai Euroopan komissio SC15-6/49 B-1049 Bruxelles/Brussel F. (32-2) 29-91926 Tämän julkaisun valokuvat: EuroopanSähköposti: enterprise-europe@cec.eu.int komission audiovisuaalinen kirjasto, Photodisc, Corel, Zefa ja Olivier Polet.© Euroopan yhteisöt, 2003 Jäljentäminen on sallittua edellyttäen, että lähde mainitaan. Luettelonumero: NB-BH-03-013-FI-C Yrit2täjyys Euroopassa nro 13|Loka-joulukuu 2003