Partition Preface et critical commentary, Symphony No. 5, Op. 50
32 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Partition Preface et critical commentary, Symphony No. 5, Op. 50

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
32 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Consultez les partitions de Symphony No. 5, Op. 50 Preface et critical commentary, Symphonies, fruit du travail de Nielsen, Carl , Op. 50. La partition de musique early 20th century écrite pour les instruments suivants:
 • 3 flûtes(
 • Doubling Piccolo & flûte en G)
 • 2 hautbois
 • 2 clarinettes en B♭ et A
 • 2 bassons
 • contrebasson
 • 4 cornes en F
 • 3 trompettes en B♭
 • 3 Trombones
 • Tuba
 • timbales
 • cymbales
 • caisse clair
 • Triangle
 • tambourin
 • Celesta et cordes

La partition offre 2 mouvements et est répertoriée dans les genres pour orchestre, partitions pour orchestre, Symphonies
Visionnez en même temps tout une collection de musique pour cymbales, timbales, 2 bassons, 2 hautbois, 2 clarinettes en B♭ et A, 3 trompettes en B♭, Tuba, Celesta et cordes, contrebasson, 3 Trombones, 3 flûtes(, tambourin, Triangle, Doubling Piccolo & flûte en G), caisse clair, 4 cornes en F sur YouScribe, dans la catégorie Partitions du début des années 20.
Date composition: 1922
Rédacteur: Michael Fjeldsøe (b. 1965)
Edition: Carl Nielsen – Vaerker, Series II, No. 5Copenhagen: Carl Nielsen Udgaven / Det Kongelige Bibliotek, 1998. Made available by courtesy of the Danish Centre for Music Publication.
Dédicace: Vera and Carl Johan Michaelsen

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 44
Licence : En savoir +
Paternité, pas de modification
Langue Français
Poids de l'ouvrage 5 Mo

Extrait

1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 10 10
11 11 11
12 12 12
13 13 13
14 14 14
15 15 15
16 16 CARL NIELSEN 16
17 17 17
18 18 18
19 19 19
20 20 20
21 21 21
22 22 22
23 23 23
24 24 24
25 25 VÆRKER 25
26 26 26
27 27 WORKS 27
28 28 28
29 29 29
30 30 30
31 31 31
32 32 32
33 33 33
34 34 34
35 35 35
36 36 36
37 37 37
38 38 38
39 39 39
40 40 40
41 41 41
42 42 42
43 43 43
44 44 44
45 45 45
46 46 46
47 47 47
48 48 48
49 49 49
50 50 50
51 51 51
52 52 52
53 53 53
54 54 54
55 55 55
56 56 56
57 57 57
58 58 58
59 59 59
60 60 60
61 61 61
62 62 62
63 63 63
64 64 Carl Nielsen Udgaven CN 00002 i 64
65 65 65
66 66 661 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 CARL NIELSEN 22
23 23
24 1865-1931 24
25 25
26 26
27 VÆRKER 27
28 28
29 WORKS 29
30 30
31 31
32 Udgivet af Carl Nielsen Udgaven 32
33 Det Kongelige Bibliotek 33
34 34
35 Serie II. Instrumentalmusik. Bind 5 35
36 36
37 37
38 Published by The Carl Nielsen Edition 38
39 The Royal Library 39
40 40
41 Series II. Instrumental Music. Volume 5 41
42 42
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47
48 48
49 49
50 50
51 51
52 52
53 53
54 54
55 55
56 56
57 57
58 58
59 59
Edition Wilhelm Hansen
60 60Copenhagen 1998
61 61
62 62
63 63
64 Carl Nielsen Udgaven CN 00002 ii 64
65 65
66 661 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 10 10
11 11 11
12 12 12
13 13 13
14 14 14
15 15 15
16 16 16
17 17 17
18 18 18
19 19 19
20 20 20
21 21 21
22 22 CARL NIELSEN 22
23 23 23
24 24 24
25 25 SYMFONI NR. 5 25
26 26 26
27 27 OPUS 50 27
28 28 28
29 29 29
30 30 30
31 31 SYMPHONY NO. 5 31
32 32 32
33 33 OPUS 50 33
34 34 34
35 35 35
36 36 36
37 37 37
38 38 38
39 39 Udgivet af 39
40 40 Edited by 40
41 41 Michael Fjeldsøe 41
42 42 42
43 43 43
44 44 44
45 45 45
46 46 46
47 47 47
48 48 48
49 49 49
50 50 50
51 51 51
52 52 52
53 53 53
54 54 54
55 55 55
56 56 56
57 57 57
58 58 58
59 59 59
Edition Wilhelm Hansen
60 60 60Copenhagen 1998
61 61 61
62 62 62
63 63 63
64 64 Carl Nielsen Udgaven CN 00002 iii 64
65 65 65
66 66 661 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 Orchestral parts are available 36
37 37
38 Graphic design Kontrapunkt A/S, Copenhagen 38
39 Music set in SCORE by New Notations, London 39
40 Text set in Swift 40
41 Printed by WH-TRYK, Ringsted 41
42 42
43 CN 00002 43
44 ISBN 87-598-915-9 44
45 ISMN M-66134-001-0 45
46 46
47 Sponsored by Vera og Carl Johan Michaelsens Legat 47
48 48
49 Distribution Edition Wilhelm Hansen A/S, Bornholmsgade 1, DK-1266 Copenhagen K 49
50 Translation James Manley 50
51 51
52 © 1998 Carl Nielsen Udgaven, Det Kongelige Bibliotek, København 52
53 All rights reserved 1998 53
54 54
55 55
56 56
57 57
58 58
59 59
60 60
61 61
62 62
63 63
64 Carl Nielsen Udgaven CN 00002 iv 64
65 65
66 661 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 10 10
11 11 11
12 12 INDHOLD 12
13 13 13
14 14 CONTENTS 14
15 15 15
16 16 16
17 17 17
18 18 18
19 19 General Preface vii Generelt forord 19
20 20 20
21 21 Preface xi Forord 21
22 22 22
23 23 Facsimiles xvi Faksimiler 23
24 24 24
25 25 Orchestra xx Besætning 25
26 26 26
27 27 27
28 28 SYMPHONY NO. 5, OPUS 50 SYMFONI NR. 5, OPUS 50 28
29 29 29
30 30 I Tempo giusto. Adagio 1 I Tempo giusto. Adagio 30
31 31 31
32 32 II Allegro. Presto. Andante poco tranquillo. Allegro (Tempo I) 67 II Allegro. Presto. Andante poco tranquillo. Allegro (Tempo I) 32
33 33 33
34 34 34
35 35 Abbreviations 158 Forkortelser 35
36 36 36
37 37 Critical Commentary 159 Kritisk beretning 37
38 38 38
39 39 39
40 40 40
41 41 41
42 42 42
43 43 43
44 44 44
45 45 45
46 46 46
47 47 47
48 48 48
49 49 49
50 50 50
51 51 51
52 52 52
53 53 53
54 54 54
55 55 55
56 56 56
57 57 57
58 58 58
59 59 59
60 60 60
61 61 61
62 62 62
63 63 63
64 64 Carl Nielsen Udgaven CN 00002 v 64
65 65 65
66 66 661 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47
48 48
49 49
50 50
51 51
52 52
53 53
54 54
55 55
56 56
57 57
58 58
59 59
60 60
61 61
62 62
63 63
64 Carl Nielsen Udgaven CN 00002 vi 64
65 65
66 661 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 10 10
11 11 11
12 12 GENERELT FORORD 12
13 13 13
14 14 GENERAL PREFACE 14
15 15 15
16 16 16
17 17 arl Nielsen Udgaven er et selvstændigt projekt under 17
18 18 Det Kongelige Biblioteks Musikafdeling, iværksat i 1994 18
19 19 Cpå Kulturministeriets foranledning og finansieret af 19
20 20 he Carl Nielsen Edition is an independent project under Kulturministeriet, Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat 20
21 21 the auspices of the Music Department of the Royal samt Gangstedfonden, hvortil kommer støtte fra en række 21
22 22 T Library, launched in 1994 on the initiative of the private fonde til udgivelse af de enkelte bind. 22
23 23 Ministry of Culture and funded by the Ministry, the Udgaven er til såvel praktisk som videnskabelig 23
24 24 foundations Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat and brug, tilrettelagt efter kritisk-videnskabelige udgivelses- 24
25 25 Gangstedfonden, with further financial support for the principper. Den omfatter samtlige Carl Nielsens afsluttede 25
26 26 publication of the individual volumes from a number of other værker og enkeltsatser og søger i videst mulige omfang at 26
27 27 private foundations. afspejle værkerne i den af komponisten senest sanktionerede 27
28 28 The edition is for both practical and scholarly use, version. I tilfælde, hvor sange foreligger i flere forskellige 28
29 29 and is based on critical editorial principles. It comprises all arrangementer fra Carl Nielsens hånd, udgives alle versioner. 29
30 30 Carl Nielsen’s finished works and completed individual pieces, Hvert værk er forsynet med en indledning, der kort 30
31 31 and seeks as far as possible to reflect the works in the version beskriver værkets tilblivelseshistorie og placerer det i den 31
32 32 last sanctioned by the composer. In cases where songs exist in samlede produktion, samt en kritisk beretning, hvor der 32
33 33 several different arrangements by Carl Nielsen, all the versions redegøres for kildesituationen, redaktionelle ændringer og 33
34 34 are published. tilføjelser og vigtige varianter. Den kritiske beretning bringes i 34
35 35 Each work is furnished with an introduction which samme bind som nodedelene. Dette gælder dog ikke de to 35
36 36 gives a brief account of the genesis of the work and its place in operaer og de tre større værker for soli, kor og orkester, hvor 36
37 37 the composer’s oeuvre, and a Critical Commentary including det kritiske apparat bringes i separate bind. 37
38 38 source description, editorial emendations and additions, and Værker, der indgår i bind med flere selvstændige 38
39 39 important alternative readings. The editorial material is given værker, udgives også i separate hæfter. Til alle orkester- og 39
40 40 in the same volume as the music. This does not apply however kammermusikværker udgives stemmemateriale, og til 40
41 41 to the two operas and the three major works for soloists, choir operaerne og de større korværker udgives såvel stemmer som 41
42 42 and orchestra, for which the critical apparatus comes in klaverpartitur. 42
43 43 separate volumes. Udgaven er opdelt i hovedserierne Scenemusik, 43
44 44 Works included in volumes with several indepen- Instrumentalmusik og Vokalmusik med tilhørende opdeling 44
45 45 dent works are also publ

 • Univers Univers
 • Ebooks Ebooks
 • Livres audio Livres audio
 • Presse Presse
 • Podcasts Podcasts
 • BD BD
 • Documents Documents