Formation brute de capital fixe

-

Documents
8 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Φορmατιονρυτεεαπιταλιξε Χοαραισονεσιϖεαυξεριξανσ1λΥ,εσαψσεΕΛΕ τεσαψσχανδιδατσουρ2001,002τ003 Στατιστιθυεσ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!∀σνθυτεσεσριξανσεοινεεαορτιονρυτεε ενρεφ χαπιταλιξε,οταεντνατιρεε:Χονστρυχτιοντνιειϖιλ∀,∀Μαχηινεστθυιπεντσ∀τΑυτρεσροδυιτσ∀,ντταλισεσφιν δεαλχυλερεσαριτσεουϖοιρ∋αχηατΠΠΑ)ουρεσ1παψσ2παρτιχιπαντυγρουπεοορδονναρΕυροστατ ανσεχαδρευ ΠρογραεδεοαραισονυροπεννεΠΧΕ).⊃ΧΟΝΟΜΙΕΤΦΙΝΑΝΧΕΣ Ευροστατρσεντεεσνδιχεσειϖεαυεριξπουραορτιονρυτε δεαπιταλιξειρσεσΠΑ,ανσεαδρε∋υνεριε∋τυδεσργυλιρεντυβλιεσαυιτρευΧΕ,ανσεθυελυροστατοοπρε 10/2005 τροιτεντϖεχ∋ΟΧ.εσοννεσεαρσεντευβλιχατιονοντ προϖισοιρεσουρ003τιναλεσουρ2001τ2002.εσΝΠοντπρσεντσαραππορταοψεννεΕΥ−25.ΠριξταριτσεουϖοιρΙνδιχεσειϖεαυεριξουραορτιονρυτεεαπιταλιξεδ∋αχηατ(ΦΒΧΦ)ν2003.Υ−25=100ΑυτευρΜαριασαβελΑΛΜΑΡΤΙΝΕΖΧοντενυ Ινδιχεσειϖεαυξεριξουρ (ΙΝΠ)ουρ001,002τ 2003?????????1Φορτιον bρυτεεχαπιταλιξε (ΦΒΧΦ)????????2Χονστρυχτιοντιενσδθυιπντ.....4 ΙΝΠουρεσρινχιπαυξουσ−γρουπεσεαορτιονρυτε δεαπιταλιξεΒΧΦ)ν 2003........5 1( )∋εξχεπτιονυιεχητενστειν! ∀ 2( )εσ5 ⊃τατσεmβρεσε∋ΥΕ,παψσανδιδατσ,∋Ισλανδε,αορϖγετα Φινεδαχτιον:5.03.2005ΙΣΣΝ024−4301 Συισσε.

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 43
Langue 中文
Signaler un problème
Στατιστιθυεσ εν βρεφ
⊃ΧΟΝΟΜΙΕ ΕΤ ΦΙΝΑΝΧΕΣ
10/2005
Πριξ ετ παριτσ δε πουϖοιρ δ∋αχηατ
Αυτευρ Μαρια Ισαβελ ΧΑΛ ΜΑΡΤΙΝΕΖ
Χ ο ν τ ε ν υ Ινδιχεσ δε νιϖεαυξ δε πριξ πουρ (ΙΝΠ) πουρ 2001, 2002 ετ 2003.1
Φορµατιον βρυτε δε χαπιταλ φιξε (ΦΒΧΦ).2
Χονστρυχτιον ετ Βιενσ δεθυιπµεντ .....4
ΙΝΠ πουρ λεσ πρινχιπαυξ σουσ− γρουπεσ δε λα Φορµατιον βρυτε δε χαπιταλ φιξε ( ΦΒΧΦ) εν 2003.........5
!∀ Φιν δε ρδαχτιον: 15.03.2005 ΙΣΣΝ 1024−4301 Νυµρο δε χαταλογυε: ΚΣ−Νϑ−05−010−ΦΡ−Ν ♥ Χοµµυναυτσ ευροπεννεσ, 2005
Φορµατιον βρυτε δε χαπιταλ φιξε
Χοµπαραισον δεσ νιϖεαυξ δε πριξ δανσ 1 λΕΥ, λεσ παψσ δε λΑΕΛΕ ετ λεσ παψσ χανδιδατσ πουρ 2001, 2002 ετ 2003! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Δεσ ενθυτεσ δεσ πριξ δανσ λε δοµαινε δε λα Φορµατιον βρυτε δε χαπιταλ φιξε, νοταµµεντ εν µατιρε δε: ∀Χονστρυχτιον ετ γνιε χιϖιλ∀, ∀Μαχηινεσ ετ θυιπεµεντσ∀ ετ ∀Αυτρεσ προδυιτσ∀, οντ τ ραλισεσ αφιν δε χαλχυλερ λεσ Παριτσ δε πουϖοιρ δ∋αχηατ (ΠΠΑ) πουρ λεσ 31 παψσ 2 παρτιχιπαντ αυ γρουπε χοορδονν παρ Ευροστατ δανσ λε χαδρε δυ Προγραµµε δε χοµπαραισον ευροπεννε (ΠΧΕ).
Ευροστατ πρσεντε λεσ ινδιχεσ δε νιϖεαυ δε πριξ πουρ λα Φορµατιον βρυτε δε χαπιταλ φιξε τιρσ δεσ ΠΠΑ, δανσ λε χαδρε δ∋υνε σριε δ∋τυδεσ ργυλιρεµεντ πυβλιεσ αυ τιτρε δυ ΠΧΕ, δανσ λεθυελ Ευροστατ χοοπρε τροιτεµεντ αϖεχ λ∋ΟΧΔΕ. Λεσ δοννεσ δε λα πρσεντε πυβλιχατιον σοντ προϖισοιρεσ πουρ 2003 ετ φιναλεσ πουρ 2001 ετ 2002. Λεσ ΙΝΠ σοντ πρσεντσ παρ ραππορτ ◊ λα µοψεννε ΕΥ−25.
Ινδιχεσ δε νιϖεαυ δε πριξ πουρ λα Φορµατιον βρυτε δε χαπιταλ φιξε (ΦΒΧΦ) εν 2003. ΕΥ−25=100
1 ( ) ℵ λ∋εξχεπτιον δυ Λιεχητενστειν 2 ( )Λεσ 25 ⊃τατσ µεµβρεσ δε λ∋ΥΕ, 3 παψσ χανδιδατσ, λ∋Ισλανδε, λα Νορϖγε ετ λα Συισσε.