Gross fixed capital formation
8 pages
English
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Gross fixed capital formation

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
8 pages
English

Description

Comparative price levels in EU, EFTA and candidate countries for 2001, 2002 and 2003
Economy and finance
Target audience: Specialised/Technical

Informations

Publié par
Nombre de lectures 22
Langue English

Exrait

Στατιστιχσ
ιν φοχυσ
ΕΧΟΝΟΜΨ ΑΝΔ ΦΙΝΑΝΧΕ
10/2005
Πριχεσ ανδ πυρχηασινγ ποωερ παριτιεσ
Αυτηορ Μαρια Ισαβελ ΧΑΛ ΜΑΡΤΙΝΕΖ
Χ ο ν τ ε ν τ σ Πριχε λεϖελ ινδιχεσ (ΠΛΙσ) φορ 2001, 2002 ανδ 20031
Γροσσ Φιξεδ Χαπιταλ Φορµατιον (ΓΦΧΦ).2
Χονστρυχτιον ανδ Εθυιπµεντ Γοοδσ..4
ΠΛΙσ φορ τηε µαιν συβ−γρουπσ οφ ΓΦΧΦ ιν 2003...5
!∀ Μανυσχριπτ χοµπλετεδ ον: 15.03.2005 ΙΣΣΝ 1024−4298 Χαταλογυε νυµβερ: ΚΣ−Νϑ−05−010−ΕΝ−Ν ♥ Ευροπεαν Χοµµυνιτιεσ, 2005
Γροσσ Φιξεδ Χαπιταλ Φορµατιον
Χοµπαρατιϖε πριχε λεϖελσ ιν ΕΥ, 1 ΕΦΤΑ ανδ Χανδιδατε Χουντριεσ φορ 2001, 2002 ανδ 2003! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Πριχε συρϖεψσ ιν τηε αρεα οφ Γροσσ Φιξεδ χαπιταλ Φορµατιον, ναµελψ ον: Χονστρυχτιον ανδ χιϖιλ ενγινεερινγ, Μαχηινερψ ανδ εθυιπµεντ ανδ Οτηερ προδυχτσ τοοκ πλαχειν ορδερ το προδυχε Πυρχηασινγ Ποωερ Παριτιεσ (ΠΠΠσ) φορ τηε 31 χουντριεσ παρτιχιπατινγ ιν τηε Ευροστατ 2 χοορδινατεδ γρουπ οφ τηε Ευροπεαν Χοµπαρισον Προγραµµε (ΕΧΠ) Ευροστατ πρεσεντσ τηε πριχε λεϖελ ινδιχεσ φορ Γροσσ Φιξεδ Χαπιταλ Φορµατιον δεριϖεδ φροµ τηε ΠΠΠσ ασ παρτ οφ α σεριεσ οφ στυδιεσ ρεγυλαρλψ ρελεασεδ ιν τηε φραµεωορκ οφ τηε ΕΧΠ ιν ωηιχη Ευροστατ χλοσελψ χο−οπερατεσ ωιτη τηε ΟΕΧΔ. Τηε δατα ιν τηισ πυβλιχατιον αρε πρελιµιναρψ φορ 2003 ανδ φιναλ φορ 2001 ανδ 2002. Τηε ΠΛΙσ αρε πρεσεντεδ ιν ρελατιον το τηε ΕΥ 25 αϖεραγε.
Πριχε λεϖελ ινδιχεσ φορ Γροσσ Φιξεδ Χαπιταλ Φορµατιον (ΓΦΧΦ) ιν 2003.ΕΥ25=100
1 ( ) Εξχλυδινγ Λιεχητενστειν 2 ( ) Τηε 25 ΕΥ Μεµβερ Στατεσ, τηε Χανδιδατε Χουντριεσ, Ιχελανδ, Νορωαψ ανδ Σωιτζερλανδ